فرزند بی مكان خدا

فرزند بی مكان خدا

در زمانی كه مسیح باید متولد می شد، بسیاری از بردگان و غلامان در خانه های اربابانشان و یا در كلبه ها بچه دار می شدند، اما مریم مادر عیسی برای به دنیا آوردن پسر یگانه خدا، در یك آخور وضع حمل نمود.

 

انسانها برای قرنها در جستجوی خدایی بوده اند كه به زمین خاكیشان پای گذارد. بسیاری اذعان داشته اند كه اگر خدا به زمین می آمد و در میان ما زندگی می كرد و ما او را می دیدیم و سخنان او را می شنیدیم، به او ایمان می آوردیم.
انجیل برای ما مژده ای دارد: خدا به زمین ما پای گذاشت و ما او را دیدیم، ولی خبر اسفناك این است كه ما انسانها چنانكه می گفتیم از او استقبال شایانی نكردیم. در زمانی كه مسیح باید متولد می شد، بسیاری از بردگان و غلامان در خانه های اربابانشان و یا در كلبه ها بچه دار می شدند، اما مریم مادر عیسی برای به دنیا آوردن پسر یگانه خدا، در یك آخور وضع حمل نمود. امروزه آخورها تمیزتر از زمان مسیح می باشد. در آن زمان آخورها جای تاریك و كثیف و پستی بود.
مالك آسمان و زمین، كه تمامی پری زمین از آن اوست، وقتی به زمین خاكی ما پا گذاشت، در یك آخور متولد شد. در آن زمان بسیاری از ثروتمندان می توانستند به مسیح جای دهند، ولی ندادند. ثروتمندان، نشانه آنانی هستند كه خود را بی نیاز نسبت به مسیح و نجات او می بینند و می گویند پاك و بی گناه هستند و احتیاجی به مسیح ندارند.

مدتی پیش زنی بود كه خانم بنده به ایشان بشارت انجیل مسیح را داده بودند، و ایشان در پاسخ به این پیغام گفتند: " من هر چه دلم بخواهد دارم. ثروت، مال، فرزند، شوهر خوب، خانه خوب و دارایی خوب. اگر خدا احتیاج به چیزی دارد نزد من بیاید، من احتیاجی به او ندارم. چندی نگذشت كه روزی همسر من مادر این خانم را در خیابان ملاقات كردند و ایشان شروع به گریه كردند و همسرم از ایشان پرسید: " چرا گریه می كنید؟" و ایشان گفتند: " شوهر دخترم با زن دیگری رابطه داشته و دخترم از این مسئله آگاه شده و اعتراض كرده و شوهرش او را از خانه بیرون كرده و طلاقش داده است و اكنون با بچه هایش در خانه كوچك من می مانند و در وضعیت افسرده و اسفناكی بسر می برد." از این داستانها بارها شنیده ام و این نشان می دهد كه انسان چقدر می تواند مغرور باشد.

شما اكنون به این مسیح چه پاسخی دارید؟ مسیح اكنون چون یك طفل فقیر نیست، كه در قلبتان را بكوبد و از شما رحمت و كرامت بطلبد. او خداوند است و او آمده تا ما را از گناهانمان و سرنوشت دردناكی كه در انتظار انسانهاست نجات دهد. اگر امروز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح را بپذیرید همانطور كه آن آخور تبدیل به زیارتگاه شد و بسیاری آمدند و این طفل را در آنجا دیدند و جای معروفی شد و اكنون یك كلیسای بسیار زیبا در آنجا ساخته شده، قلب شما نیز عوض خواهد شد. نیتهای قلبتان عوض خواهد شد و هدفتان در زندگی تغییر خواهد كرد. آیا امروز مسیح را در قلبت جای می دهی؟(مكاشفه 20:3)
اینكه مسیح را فقط در قلبتان جای دهید كافی نیست. مسیح باید تمام امور زندگیتان را رهبری كند. مسائل مالی و خانوادگی و شغلی و اجتماعی و هر چیز دیگر را به مسیح بسپارید و او صاحب و مالك آنها باشد. در خانواده تان در سال گذشته چقدر وقت به مسیح داده اید؟ آیا با خانواده تان این عادت را دارید كه با یكدیگر جمع شده خداوند را بپرستید و كلام او را با هم مطالعه كنید؟ داود در مزمور 1:132-5 می خواهد كه قبل از خانه خودش خانه خدا را بسازد. آیا قلب شما و خانواده شما خانه خدا هست؟ بسیاری در سال گذشته حتی یك بار هم دعای خانوادگی نداشته اند! و واقعا این مسئله دردناك است.

در كلیسایمان چطور؟ روزی سیاهپوستی به كلیسای سفیدپوستان رفت و او را از آن كلیسا بیرون كردند، چون سیاه پوست بود. او در حالیكه گریان و ناراحت روی پله های بیرونی كلیسا نشسته و گریه می كرد، عیسی مسیح را دید. این شخص سیاه پوست از مسیح پرسید: " شما اینجا چه می كنید؟" و مسیح در پاسخ گفت: " مرا هم بیرون كرده اند." آیا مسیح در درون كلیسایمان است یا در بیرون. اجازه دهیم مسیح سر كلیسا، خانواده و همه وجود ما باشد. آیا مسیح همه چیز ما هست. آیا او در قلب، خانواده و كلیسایمان مكانی دارد؟

 • مطالعه 1095 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131