وقت را دریابید

وقت را دریابید

وقت هدیه ای است که خدا به ما داده تا از آن برای جلال خدا استفاده کنیم و برای خود گنجها در آسمان بیاندوزیم. راستی وقت خود را با چه می گذرانی؟ با تماشای تلویزیون یا رفتن به سینما یا چیزهای دیگر که شاید الآن فکر می کنید وقتتان تلف شده؟

 

داود می گوید: روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای. چقدر اتفاق افتاده که به گذشته نگاه کرده ایم و گفته ایم مثل اینکه دیروز بود.
واقعا ارزشها در وقت شما چیست؟ به چه چیزی بیشتر ارزش قائلید؟

سالهای ما پر از وقتها است.وقت خوابیدن، وقت بیدار شدن، وقت کار کردن، وقت کلیسا رفتن. 
شاید خوب باشد از خود بپرسیم وقت خود را در سال گذشته چگونه سپری کردم؟
اکثر اوقات شما در سال گذشته با چه گذشت؟
شاید بعضی از شما خیلی مشغول کار یا تحصیل بودید و فکر کنید که کمتر از آنهائی که دائما در کار خدا هستند خدمت کرده اید. ولی این را بدانید که ما در هر جایی شاهدان مسیح هستیم.


وقت هدیه ای است که خدا به ما داده
وقت هدیه ای است که خدا به ما داده تا از آن برای جلال خدا استفاده کنیم و برای خود گنجها در آسمان بیاندوزیم. راستی وقت خود را با چه می گذرانی؟ با تماشای تلویزیون یا رفتن به سینما یا چیزهای دیگر که شاید الآن فکر می کنید وقتتان تلف شده؟ 
داود در مزمور 5:39و6 می گوید: روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای. چقدر اتفاق افتاده که به گذشته نگاه کرده ایم و گفته ایم مثل اینکه دیروز بود. این سخن که روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای چیز پرمعنایی است. روزها خیلی زود می گذرد. به جوانان و نوجوانان عزیز باید بگویم، من هم مثل شما نوجوانی بودم و الآن به سن 42 سالگی رسیدم. خیلی مهم است که وقت خود را بصورت مثبت و مفید و عالی استفاده کنید. وقت را دریابید. آیا از وقتتان برای ابدیت استفاده می کنید.


خدا خدایی است که بر زمان مسلط است.
در دانیال 21:2 می گوید او وقتها و زمانها را تبدیل می کند. داود در مزمور 15:31 می گوید: وقتهای من در دست تو است. وقتهای شما در دست چیست؟ در دست کار، تحصیل، دوستان، تلویزیون، خانواده، بچه ها، پدر و مادر؟


بیدار شویم
کلام خدا می گوید وقت تنگ است، وقت را دریابید و ما اصطلاح خوبی داریم: وقت طلا است. کلام خدا می گوید وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. اگر وقت را درنیابیم، روزهای شریر ما را در خواهد یافت. اگر در گذشته وقت خود را تلف کرده ای و نابود کرده ای، دیگر گذشته و غصه گذشته را نخور. دعا کن کن وقتهای آینده تو وقتهای گذشته را جبران کند. کلام خدا به جوانان اینطور نصیحت می کند: جامعه 9:11-7:12 و این نصیحت نه فقط خطاب به جوانان است بلکه به همه ما.
یک نفر از مدیر دانشگاه خواهش کرد که پسرش در وقت کمی لیسانس بگیرد. مدیر پاسخ داد: البته می شود. ولی خدا اگر می خواهد درخت بلوطی بسازد صد سال وقت صرف می کند و وقتی می خواهد یک کدو درست کند دو ماه کافی است. حالا تو می خواهی بچه تو چی بشود؟
وقتهای ما با محبوبمان لذتبخش است. یک نفر می گوید اگر جوانی در گرما بغل اجاق بنشیند یک دقیقه مثل یک ساعت خواهد بود ولی در همان لحظه اگر نامزدش کنارش بنشیند یک ساعت مثل یک دقیقه خواهد بود. 
محبوب شما آن چیزی است که زمان در کنارش هیچ است. اگر غیر از خداوند، حضور او و کلیسای او و ملکوت او محبوب دیگری دارید از این مسئله می توانید بفهمید. در کنار هر چه وقت شما طولانی تر می گذرد آن چیز محبوب شما نیست و در کنار هر چه وقت شما سریع می گذرد محبوب شما آن چیز است.
یک نفر گفته: وقتی وقت را می کشی بدان که آن وقت دیگر قیام کردنی نیست.


یک مطالعه نشان می دهد که یک شخص هفتاد ساله 24 سالش را در خواب، 14 سالش را در کار، 8 سالش را در تفریحات، شش سالش را در صرف غذا، 5 سالش را در رفت و آمد، 4 سالش را در مصاحبت، 3 سالش را در تحصیل و دو سال را در مطالعه و خواندن گذرانده و چهار سال دیگرش را 45 دقیقه وقت در کلیسا و 5 دقیقه هر روز دعا داشته است. یعنی این شخص در تمام طول زندگی فقط توانسته روزی 5 دقیقه را به دعا بدهد و در تمام هفتاد سالش 5 ماه به خدا داده بود.
حالا وقت خود را حساب کنید، که تا حالا چگونه گذرانیده اید؟ چقدر وقت به خدا داده اید؟ واقعا ارزشها در وقت شما چیست؟ به چه چیزی بیشتر ارزش قائلید. وقتی این کار را کردید این حرف مسیح را بیاد آورید(متی 26:16)
بگذارید در سال جدید کلیسایی رازگاهانهای ما، آمدن به جلسات کلیساییمان، وقت دادن به کلام خدا و دعای جمعی و مشارکت با ایمانداران از ارجحیت بیشتری برخوردار شود. قبل از اینکه این سال کلیسایی را شروع کنید، برنامه بریزید که با همکاران و همکلاسیها و همسایگانتان در مورد مسیح صحبت کنید و برای آنها مرتب دعا کنید.
وقت خود را تلف نکنید چون روزها شریر است.
مسیح بزودی بر می گردد و ما باید پاسخگوی وقتهای از دست رفته باشیم.

 • مطالعه 1216 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131