هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس و راه حل آنها

هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس و راه حل آنها

برای من خیلی اتفاق افتاده که هر وقت خواسته ام کتاب مقدس را بخوانم مشکلی پیش آمده، یا کسی تلفن زده، یا خوابم برده، یا کار دیگری پیش آمده. یا میهمان آمده و ده ها چیز دیگر.

 

می گویند شخصی برای ورود به خدمت خدا مصاحبه می شد. از او پرسیدند: از کتابهای کتاب مقدس از کدام کتاب خیلی برکت یافته ای؟ گفت: مرقس
گفتند چه قسمتهایی از مرقس بیشتر با قلبت صحبت کرد؟ گفت: مَثَلها
گفتند: از مَثَلها کدام مَثَل بود که خیلی به دلت نشست. گفت : مَثَل سامری نیکو
گفتند: برای ما تعریف کن. او این مَثَل را چنین تعریف کرد:
" روزی شخصی از اورشلیم به اریحا می رفت، در راه به میان خارها افتاد و خارها می خواستند او را خفه کنند، و چون پول نداشت از ملکه سبا هزار طلا و نقره دریافت کرد، پس سوار ارابه اش شد و خیلی تند مشغول راندن ارابه اش بود که موهایش در میان شاخه های درختی گرفتار شد. پس روی درخت آویزان شد و کلاغها به او خوراک و آب می دادند و پنج هزار نان و دو ماهی خورد. وقتی خواب بود زن او دلیله موهایش را چید و او را در ساحل انداخت. وقتی بیدار شد 40 روز و 40 شب باران بارید پس به غاری رفت و در آنجا فقط ملخ و عسل می خورد. بعد افرادی آمدند و به او گفتند بیا با هم برویم خوراک بخوریم گفت من زن دارم و باید به او برسم، نمی توانم بیایم. بعد از شام به اریحا آمد و در آنجا ملکه پیر ایزابل را دید و ایزابل گفت: او را بزمین بزنید. پس او را به زمین زدند و گفت بار دیگر بزنید پس بار دیگر زدند. پس هفتاد مرتبه هفت او را بر زمین زدند و هر چه از او باقی ماند در 12 سبد جمع کردند، بعلاوه زنان و بچه ها."


اگر کتاب مقدس را آنچنان که باید بخوانید، نخوانید، شما نیز به همین نتیجه خواهید رسید. برای من خیلی اتفاق افتاده که هر وقت خواسته ام کتاب مقدس را بخوانم مشکلی پیش آمده. یا کسی تلفن زده. یا خوابم برده. یا کار دیگری پیش آمده. یا میهمان آمده و ده ها چیز دیگر. شیطان مایل نیست که ما این گنجینه را به دست بگیریم و مطالعه کنیم و از آن استفاده کنیم. پس همیشه هوشیار و بیدار باشید و به شیطان مجال ندهید.

خواندن کتاب مقدس آنچنان که در ویتنام یا در چین یا کشورهایی که مسیحیان را تحت فشار قرار می دهد در اینجا مشکل نیست و ما آزادانه می توانیم هر قدر که می خواهیم بخوانیم و حتی بعضی چندین نوع کتاب مقدس به زبانهای مختلف دارند. 
داستانی شنیدم که واقعیت داشت و قلب مرا خیلی تکان داد. دختری چینی وقتی به مسیح ایمان آورد نوجوان بود و پولی نداشت و کتاب مقدس در چین پیدا نمی شد و او خیلی مایل بود که آن را داشته باشد. یک نفر به او گفت در دهی در حدود 50 کیلومتری ده خودشان کتاب مقدس می فروشد و قیمت آن نیز آنقدر گران بود که این نوجوان نمی توانست آن را بخرد. او شروع به کار کرد و برای ماهها کار سنگین کرد و وقتی پول آماده شد، با پای پیاده 50 کیلومتر راه را پیمود تا به آن ده برسد و کتاب مقدس را بخرد و برگردد. برای بعضی ها مشکل مالی وجود دارد که بتوانند کتاب مقدس داشته باشند.
اگر واقعا" ایمان دارید که کتاب مقدس الهام خدا است و ما را برای زندگی خداپسندانه تربیت می کند و ما را برای هر عمل نیکو مجهز می گرداند(دوم تیموتاوس 16:3و17) پس باید خیلی جدی شروع به خواندن کتاب مقدس بکنیم. متاسفانه بسیاری با اینکه می دانند که خواندن کتاب مقدس آنها را از نظر روحانی رشد خواهد داد، اما موانع درونی ما باعث می شوند که نتوانیم آن را مطالعه کنیم.
زوج جوانی در عروسیشان از یک پیرمرد کتاب مقدس هدیه گرفتند و آن را به خانه برده در گنجه گذاشتند و دیگر به سراغش نرفتند. این پیرمرد هر چند دفعه یکبار زنگ می زد و می پرسید آیا کتاب مقدس را می خوانید و آنها برای اینکه از سرشان باز کنند، می گفتند بلی می خوانیم، اما در حقیقت نمی خواندند. روزی آنها به خود گفتند کتاب مقدس را در بیاوریم و شروع بکنیم به خواندن تا از دست این پیرمرد راحت شویم. وقتی کتاب مقدس گرد و خاک خورده را بیرون آوردند و آن را باز کردند، دیدند اول هر کتاب کتاب مقدس که 66 کتاب دارد 20 یورو گذاشته شده بود و خیلی پشیمان شدند که زودتر آن را باز نکرده بودند، اما بعد از خواندن کتاب مقدس فهمیدند که خود کتاب میلیاردها دلاز بیشتر ارزش داشت برای اینکه مطالعه شود.
در صفحه به صفحه کتاب مقدس گنجینه گرانبهایی وجود دارد که شما باید آن را کشف کنید.
اصولا" 7 بهانه وجود دارد که مردم کتاب مقدس را نمی خوانند:

1- " من وقت ندارم که آن را بخوانم."
ولی حتما" وقت خواهیم داشت که قستمهایی کوتاه را پی در پی بخوانیم. روزنامه ای آمریکایی گزارش داده که یک آمریکایی متوسط 3000 فرم و یادداشت، 100 روزنامه و 36 مجله را در سال می خواند ولی فقط 3 کتاب را در سال مطالعه می کند و این روزنامه بررسی کرده که چرا انداره روزنامه USA today اینقدر محبوبیت دارد. چون قطع آن کوچک و مطالب آن کم است. ما دوست داریم در این قرن اطلاعات را خیلی در قطعات کوچک که برای هضم راحت است انتخاب کنیم. یک کشیش تحقیق کرده و اینچنین می گوید:" نصف کتاب های کتاب مقدس را می توان در 10 تا 45 دقیقه خواند و بسیاری از این نصف کتابها کمتر از 20 دقیقه می خواهد که خوانده شود. تمام کتاب مقدس را می توان در 71 ساعت آرام، آرام و با صدای بلند خواند.
اگر روزی یک باب کتاب امثال سلیمان را بخوانید در ماه تمام کتاب را خوانده اید(31 باب) و رساله یعقوب را در طی یک ماه شش بار می توانید بخوانید(پنج باب)

2- " من نمی دانم از کجا شروع کنم."
اگر برای شما از کتاب پیدایش شروع کردن سخت است به مزامیر و امثال سلیمان بروید و از آنجا شروع کنید. یا مسافرت خود را با انجیل متی شروع کنید. شما همینطور می توانید از دوستانتان بپرسید و آماری تهیه کنید و ببینید محبوب ترین کتاب دوستانتان چیست و آن را شروع به خواندن کنید. ولی در ضمن کتاب مقدسهایی تهیه شده که در عرض یکسال می توانید تمام کتاب مقدس را بخوانید و آن را One year Bible می نامند.

3- " مسئله این است که آن را نمی فهمم."
خیلی از ماها فکر می کنیم که خواندن دقیق کتاب مقدس کار مفسرین و دانشمندان کتاب مقدس و اهل فن است.ولی در واقع اینطور نیست. کتاب های راهنمای زیادی وجود دارد که می توان از آنها برای مطالعه کتاب مقدس استفاده کرد. مانند: راهنمای کتاب مقدس، تفسیر کاربردی عهدجدید، دائره المعارف کتاب مقدس، قاموس کتاب مقدس، آیه یاب کتاب مقدس و غیره. همچنین مهم است که از ترجمه های ساده تر استفاده کنید تا مفهوم کتاب مقدس را بهتر بفهمید. ترجمه هایی مانند هزاره نو یا ترجمه تفسیری عهد جدید یا انجیل شریف .

4- " کتاب مقدس خسته کننده است."
این حرف را اکثرا" افرادی که خود کتاب مقدس را نخوانده اند و تجربه نکرده اند می گویند و یا افرادی که نتوانسته اند از آن به درستی استفاده کنند.
کتاب مقدس خیلی متنوع است و اصلا" خسته کننده نیست. اگر رمان می خواهید کتاب روت را بخوانید، اگر ماجراجوئی را دوست دارید کتاب یونس یا اعمال رسولان را بخوانید. اگر جنگ را دوست دارید و داستانهای جنگی کتاب داوران را بخوانید. در کتاب مقدس داستانهایی در مورد تسخیر در جنگ (کتاب یوشع) رسوائی و خجالت(داود و بتشبع در دوم سموئیل باب 2) و دروغ و نیرنگ (حنانیا و سفیره در اعمال 5) یافت می شوند.
خدا در کلامش انواع مختلف چیزها را جا داده: داستان، نامه، شعر، تاریخ و نبوت. اگر طبیعت شما این است که در کتابخانه زود به کتابهای بیوگرافی جذب می شوید، پس با اناجیل شروع کنید. اگر شعر را دوست دارید وقت خود را در بررسی مزامیر و غزل غزلها صرف کنید.

5- " من نمی دانم کتاب مقدس را چگونه می توانم در زندگی عملا" بکار ببرم."
کتاب مقدس پر است از مسائل عملی: محبت(اول قرنتیان13) رهبری(نحمیا)سعادت در ازدواج (غزل غزلها) دلیری و شجاعت(استر) و نیز قسمتهایی دارد که نشان می دهد چگونه در چه وضعیتی باید عمل کنید(امثال سلیمان 31) و روشهای مدیریت وقتی(متی 33:6)
سعی کنید در مسائل عملی کتاب مقدس حرفه ای شوید. از هر عبارت کتاب مقدس درسهایی عملی از آن بردارید و آن را در حالیکه مطالعه می کنید یادداشت کنید .

6- " من هر یکشنبه در کلیسا از کلام خدا می شنوم. آیا این کافی نیست؟"
مسلما" خیر. بیلی گراهام گفته ای دارد که می گوید:" کتاب مقدس نقشه جاده زندگی ما است." بدون این نقشه در هر روز راهمان را گم خواهیم کرد. ما هر روز احتیاج به نان از آسمان داریم. ما نمی توانیم بگوییم که یک روز خواهیم خورد و دیگر نخواهیم خورد تا هفته دیگر. این برای رشد بدن ما هم سالم نیست چه برسد به روح ما.

7- " کتاب مقدس باعث عذاب وجدان من می شود."
خیلی ها وقتی کتاب مقدس را می خوانند متوجه ضعفها و اشتباهات و گناهانشان می شوند و این باعث ناراحتی و عذاب وجدان آنها شده، آن را به کناری می گذارند. اما ملزم کردن یکی از کارهای مهمی است که کتاب مقدس انجام می دهد.عبرانیان 12:4 می گوید کلام خدا شمشیری است دو دمه که جدا می کند روح و نفس و مفاصل و ممیز افکار است. وقتی شمشیر وارد بدن شما شود، درد خواهد داشت وقتی شخص جراحی می شود و غده از بدن در می آید درد دارد اما باعث شفا است.
آمار نشان داده که 92 درصد آمریکائی ها در خانه شان حد اقل سه کتاب مقدس در خانه دارند. شاید مانند آن زوجی که کتاب مقدس را در روز ازدواجشان هدیه گرفتند شما نیز آن را در جایی مخفی کرده اید و به سراغش نمی روید و مانند آنها شاید شما نیز حدس نمی زنید که سرنوشت شما در آن کتابی است که در گنجه مخفی کرده اید.
جواهر گرانقیمتی در اختیار شما است. آن را از گنجه در بیاورید و بخوانید.

 • مطالعه 2220 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131