بررسی رساله یعقوب2

بررسی رساله یعقوب2

طبیعت انسانی با نفسانیت و غرور عمل می‌کند. این نه تنها در مسائل غیر اخلاقی (استفاده کردن، بجای ارزش قائل شدن دیگران)، بلکه در عصبانیت و دشمنی و مخالفت و ضدیت نیز خود را نشان می‌دهد. یعقوب به ما این را تعلیم می‌دهد که عکس‌العمل سریع انسانها نسبت به یکدیگر نیز توسط ایمان تغییرمی‌کند. صبر و تواضع جای عصبانیت و غرور را می‌گیرد.


تاثیرات بین فردی ایمان

یعقوب 1: 19 - 2: 13


از این به بعد، یعقوب درباره جنبه‌ی دیگر زندگی ایمانی صحبت می‌کند. مردان و زنان در رابطه‌شان با عیسی مسیح، این را در می‌یابند که ایمان، رابطه‌شان با دیگران را نیز تبدیل می‌کند.

عکس العمل ما در برابر دیگران (یعقوب 1: 19-21)
طبیعت انسانی با نفسانیت و غرور عمل می‌کند. این نه تنها در مسائل غیر اخلاقی (استفاده کردن، بجای ارزش قائل شدن دیگران)، بلکه در عصبانیت و دشمنی و مخالفت و ضدیت نیز خود را نشان می‌دهد. یعقوب به ما این را تعلیم می‌دهد که عکس‌العمل سریع انسانها نسبت به یکدیگر نیز توسط ایمان تغییرمی‌کند. صبر و تواضع جای عصبانیت و غرور را می‌گیرد.

معیارهای رفتاری ما(یعقوب 1: 22-25)
درطریق جدید زندگی با دیگران، ایمانداران می‌بایست این را درک کنند که کلام خدا باید عمل شود، و نه فقط شنیده شود. به‌جای آورنده کلام خدا در همه اعمال خود مبارک خواهد بود. (آیه 25)

دید ما از مذهب ( یعقوب 1: 26-27)
ایمان مسیحی جنبه جدیدی از مذهب را برای ما باز می کند. این دیگر یک نوع مذهب یا مراسم خشک نیست، بلکه اکنون عکس‌العملی است نسبت به دیگران که از انعکاس توجه پدرگونه خدا از بشریت سر چشمه می گیرد. مذهب حقیقی یا دینداری حقیقی اکنون اینچنین فهمیده می شود: "یتیمان و بیوه‌زنان را به وقت مصیبت
دستگیری کنیم و خود را از آلایش این دنیا دور بداریم."

خوش آمد گویی ما به دیگران( یعقوب 2: 1-7)
منشأ اتحادی که ما در مسیح داریم، در این یافت می‌شود که همه ما در کلیسا خانواده می‌باشیم. ثروتمند و فقیر در او در کنار هم قرار دارند. پس در کلیسا ایمانداران
باید هر نوع جدایی مصنوعی را رد کنند واتحاد را با جد و جهد تائید کنند. ثروتمند و فقیر بعنوان یک شخص با ارزش بطور مساوی باید احترام گذاشته شوند. هر کار دیگری کفر گفتن به نامی است که ما به آن خوانده می‌شویم.

دعوت محبتانه ما (یعقوب 2: 8-13)
بعنوان ایمانداران، ما نسبت به شریعت شاهانه (حکمی که می‌گوید یکدیگر را محبت کنید توسط عیسی پادشاه وضع شده؛ یوحنا 13: 33-34) مسئول هستیم. ما باید همسایه خود را بدون تبعیض بین ثروتمند و فقیر محبت کنیم. این خیلی مهم است که نکته‌ای را که یعقوب به آن اشاره می‌کند را جدی بگیریم: "اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد، اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است." شریعت عهد عتیق یکپارچه و متحد بود. همانطور که یک بادکنک بزرگ با یک فشار سوزن تماماً می‌ترکد، همانطور یک شخص با انجام ندادن یک حکم شریعت موسی، مجرم شمرده می‌شود.

یعقوب در این رساله کوپک، قلب شبانی خود را در رهبری کلیسای اورشلیم نشان می‌دهد. او می‌دانست که ایمان به مسیح می‌تواند و قادر است به تبدیل زندگی ما و او جماعتش را با نشان دادن رفتار و رابطه جدید، که ایمان آن را تولید می‌کند، تشویق می‌کند.

آیاتی که افراد در گروه‌ها باید مطالعه و تیتر بندی کنند، عبارتند از:
یعقوب 1: 19-21، 22-25، 26-27 و 2: 1-7، 8-13.

آیا می‌توانید اشاره کنید که در زندگی و رفتار شما، ایمان چه تاثیری داشته است؟

 • مطالعه 1262 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131