دعا برای بیست و دوم بهمن

با توجه به نزدیک شدن به روز ۲۲ بهمن و حضور مردم ایران در خیابانها از هر طیف و گروه مذهبی و سیاسی و اجتماعی و با توجه به فضای بحرانی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی و حوادث ناگوار پس از آن که تا به امروز نیز باقی است.
به عنوان ایرانیان مسیحی که خود را متعلق به ایران و مردم شریف سرزمینمان می دانیم وظیفه خود می دانیم که برای مملکت و شرایط حاضر درآن دعا کنیم و حضور خدا را در این شرایط بطلبیم.

 

 

فضای عصبانیت و درگیری و خشونت که با هیچ معیاری تطابق ندارد هرگز هیچ ملت و دولتی را به سرمنزل مقصود نرسانیده است در جاییکه روحیه شنیدن و مدارا و محبت راهگشای اختلافات و درخواستهای صادقانه است. در این روزهایی که فضای بی طاقتی روحیه های را کدر کرده است و در این فضای ابری و مه آلود سیاسی بسیاری دست به جهت گیری های عجولانه سیاسی و گروهی می زنند بر ما مسیحیان است که همچون نور و نمک عمل کرده و در دعا و روزه حقیقتا تفقد و حضور و آرامش خدا را بر همگان بطلبیم. 
عیسی مسیح که سرور صلح و سلامتی است همواره در کنار مظلومان و فقرا و دردمندان می ایستاد و حتی خدمت باشکوه خویش را با پری روح القدس بر التیام شکسته دلان و آزادی اسیران و کوبیدگان و نور بخشی به چشمان کوران و بشارت به فقرا متمرکز ساخت(انجیل لوقا باب ۴ آیات ۱۷ تا ۱۹) و این خود در ادامه سنت الهی پیامبران عهد عتیق استوار بود. حال او که پسر خدا و به حقیقت تجسم خدا بر زمین بود خود را وقف شکسته دلان وافتاده دلان نمود باشد که ما نیز قلب و دل خود را به این سوی متمرکز کرده و در راستای تحقق اراده پدر ‏آسمانی در کشورمان ایران دست به دعا و دل به روزه بسپاریم و جنگ روحانی خود را بر زانوان در دعا بجنگیم و برای آمدن پادشاهی خدا چنانکه در آسمان است استغاثه کنیم تا بر زمین دل مردم ایران به بار نشیند.
برای سلامتی و آرامش و صلح و شادی و دوستی در میان همه اقشار جامعه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دعا کنیم و دعا کنیم که خداوند قلبهای سخت را نرم سازد و افکار تاریک را به نور رحمت و بخشایش منور نماید.
دعا کنیم تا خدای لشگرها از جان و ناموس مردم ایران محافظت کند و عدالت و راستی را در همه ابعاد و عرصه های حیات فردی و اجتماعی در ایران حاکم سازد. 
دعا کنیم تا خداوند هر نوع خشونت را به تحمل و رحمت در قلوب مردم و دولتمردان ایران بدل سازد و در این روز بخصوص صبر و همبستگی و صلح را در خیابانهای ایران جاری سازد.

 • مطالعه 2460 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131