هرکس شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد

هرکس شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد

آنچه باعث میشود به آینده این حرکت عظیم مردم ایران و مخصوصا جوانان امیدوار بود همانا بدور از خشونت بودن این جنبش است و حرکت های مسالمت آمیز مردم ایران در واقع حکومت را نه تنها خلع سلاح کرده بلکه هر چه بیشتر حتی در میان دوستان و پیروانش منزوی کرده و میکند. 


اما سوال این است که آیا در جامعه ای که به کارگیری خشونت در گذشته و حال آن٬ به عنوان وسیله ای برای پیشبرد خواسته ها رواج داشته است٬ می توان با عدم بکارگیری و پرهیز از خشونت به خواسته های خود رسید؟
جواب مسلما نه تنها آری است بلکه من معتقدم تنها راه نیز همین است اگر به تاریخ یکصد سال اخیر میهنمان نظر بیندازیم از مشروطیت که در واقع عصر روشنگری در کشور ماست همواره این خشونت بوده است که ما را از قافله تمدن بشری عقب انداخته است.
حتی مشروطه خواهان خواستار اعدام تنی چند از مشروعه خواهان بودن( اعدام شیخ فضل الله نوری). گرچه روشنفکران آن روزگار در پی پیشرفت کشور و آنچه ما تجدد مینامیم بودند ولی بکار گیری خشونت حتی با نیت خوبهیچگاه در غایت امر ما را به سرمنزل مقصود نمیرساند.

 

 

خداونمان عیسی مسیح در لوقا میفرماید با کسانیکه از شما نفرت کنند احسان کنید و هر که شما را لعن کند برایش برکت بطلبید.
به عبارت دیگر آنچه باعث شد مسیحیت چنین گسترش یابد همانا محبت عیسی یگانه فرزند خدا بود شاید بتوان اذعان کرد عیسی مسیح اولین جنبش بدور از خشونت (انقلاب روحانی) را در روی زمین به انجام رساند و مهمترین دلیل جهانگیر شدن مسیحیت همانا محبت مسیح است و عدم خشونت است که این را در جایجای آموزه های مسیحی میتوان یافت.

جنبشی که او به راه انداخت هم اکنون پس ازقریب به دو هزاره سال، بیش از دو میلیارد پیرو داشته و هنوز هم زنده است.

درکتاب مقدس می‌خوانیم شبی که ماموران و سربازان یهودی برای دستگیرکردن عیسی و محاکمه‌اش به جرم کفرگویی، او و حواریونش را در باغ جتسیمانی اورشلیم محاصره کردند، پطرس مقدس یا همان سنت پیتر که بعدها بعنوان بنیان‌گذار کلیسای مشهور و مقتدر روم شهره گردید، شمشیر از نیام کشید و با ماموران کاهن اعظم یهودی به مبارزه پرداخت و حتی یکی را هم زخمی کرد. اما ناگهان عیسی فریاد برآورد و به او دستور داد که شمشیر را غلاف کند. عیسی خطاب به او گفت که هرکس شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد.

در چند روز آینده دوهزارو دهمین سال تولد عیسی مسیح را دو میلیارد مسیحی در جهان جشن خواهند گرفت
و بدون تردید عیسی مسیح شخصیتی بینظیر و بی همتا چه از بعد زمینی و چه در بعد الهیاتی است.

رنج مسیح بر بالای صلیب، کفاره گناهان بشر است. مسیح به شاگردان خود می گوید « پسر انسان باید متحمل رنج های بسیار شود و از طرف ریش سفیدان و کاهنان طرد گردد وکشته شود.» (انجیل مرقس8-31-27) از این رو، رنج مسیح با پیامش گره خورده است اما زندگی و پیام عیسی ناصری موید این حقیقت است که او تا آخرین لحظه، رنج را عاشقانه در آغوش گرفت اما به خشونت متوسل نشد.

 • مطالعه 1716 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131