شانزدهم آذر، روز دانشجو

شانزدهم آذر، روز دانشجو

برای من و اغلب کسانی که قبل از انقلاب اسلامی دانشجو یا فارغ التحصیل ان دوره ها بوده اند شانزده آذر همواره مترادف با شلوغ شدن دانشگاه ها بوده است و با توجه به اینکه گفتمان غالب و مد روز در ان دوره طیف چپ و سپس طیف مسلمانان ( از نواب صفوی تا علی شریعتی و جلال ال احمد) را در برمیگرفت شلوغی های ان روزگار را این دو طیف تشکیل میدادند و بقیه یا نظاره گر بودند یا اصلا ان روز به دانشگاه نمیرفتند.

 

اما موضوع شانزدهم آذر چه بود؟
ماجرای شانزده آذر از آنجا اغاز شد که در آستانه ديدار ريچارد نيکسون معاون وقت رياست جمهوری امريکا تعدادی از دانشجویان اکثرا چپ و طرفدار حزب توده، اجتماعی در دانشگاه بوجود آورده و شعارهای ضد امریکائی و حکومتی سر میدادند و لذا حکومت برای ایجاد نظم واحدی نظامی را به محل اعزام میکند.
دانشجويان خشمگين از حضور نظاميان در دانشگاه، ان روز صبح را به مسخره کردن کماندوها و دادن شعارهای مخالف حکومت گذراندند که موجب درگیری تعدادی از نظامیان و دانشجویان شد و موجب کشته شدن سه تن از دانشجویان گردید.
مهدی شريعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيا سه دانشجوئی بودند که متاسفانه در این حادثه غم انگیز کشته شدند شریعت رضوی به گروه های اسلامی تعلق داشت قندچی از طرفداران حزب توده بود و مدتی نیز در زندان گذرانده بود و بزرگ نیا اساسا هیچ تعلق سیاسی نداشت ( همسوئی چپ و اسلام از همان تاریخ مشهود بوده است))
daneshjoo03بهرحال گروه های چپ و اسلامی نيز در سال های بعد با استقبال ازاین هديه که کشته شدن این سه دانشجو در استانه سفر نيکسون به انها داده بود، کمال استفاده را برده و کربلائی دیگر افریدند ( کربلای 28 مرداد هنوز هم سینه زن های زیادی دارد) ولی با همه تبلیغاتی که انجام گرفت شانزده آذر هیچگاه از دانشگاه خارج نشد و در میان عامه مردم مقبولیتی نیافت بهر روی پس از روی کار امدن جمهوری اسلامی شانزده آذر دیگر موضوعیت خود را از دست داد تا هجدهم تیرماه هفتادوهشت که حکومت اسلامی با ورود به خوابگاه دانشجویانی که معترض به بستن روزنامه سلام بودند و تعرض به دانشجویان که منجر به قتل و زندان تعداد زیادی گردید این روز را به تقویم جنبش ازادیخواهان مردم ایران افزود.

اما اموزه های عیس مسیح به ما میاموزد که یک ایماندار مسیحی در هیچ شرایطی نباید در مقابل اشخاصی که مرتکب اعمال شرارت امیز میشوند از زور استفاده کند او با زندگی اش نشان داد که چگونه میتوان خدمتگزاری فروتن بود و بدین جهت جنبش سبز و بدور از خشونت مردم ایران چنانچه به همین طریق ادامه یابد قطعا پیروز خواهد بود.

daneshjoo02مسیح همانگونه که طریق خشونت گروه غیوران( گروههای یهودی هم عصر عیسی که خشونت و قیام مسلحانه و کشتن رومیان چپاول گر بی خدا را ترویج می کردند و به گروه غیوران معروف بودند و اتفاقا پذیرش عام داشتند و مردم انها را وفاداران به وطن و خدا می پنداشتند) را بر نگزید به همان شکل نیز از منتقدان جدی گروههای سازشگر و دنیا پرست روحانیت یهودی ( صدوقیان که طبقه روحانی حاکم جامعه یهود بود و امور دینی و امور مربوط به معبد را دراختیار داشت و با دولت روم همکاری و سازشکاری می کرد) بود. عیسی مسیح خود سرانجام به مکر همین گروه قدرت مدار مذهبی به صلیب دولت جبار رومی سپرده شد. راه مسیح طریق حق گویی، ایستادگی و محبت است بی انکه برای مبارزه با تاریکی خود لباس تاریکی بر تن کند و دست به روشهای تاریکی بیالاید. باشد که مردم با شعور ایران نیز تنها در سایه همین نگرش بتوانند خواسته های مدنی و انسانی خویش را به سرانجام برسانند.

 • مطالعه 1815 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131