بوی دعا

بوی دعا

با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و گرانبها امیدوارم در هر جا که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید .
شهادت و موضوعی که امروز می خواستم با شما عزیزان تقسیم کنم در مورد دعاست کلمه ای که نه تنها من آن را دوست دارم بلکه انحام هر روزه آن باعث شادی و قوتم می شود حتما برای شما هم همینطور است.

می خواهم در مورد تجربه شیرین دعای شخصی خودم با شما صحبت بکنم. سالهاست که وقتی در دعا می نشینم و روی و حضور خدا را می طلبم بوی بسیار زیبایی به مشامم می رسد و این بو بوی خاک خیس خورده از باران است که وقتی به مشامم می رسد از درون تر و تازه می شوم و بوی این خاک رفته رفته در زمان دعا بیشتر می شود مخصوصا در هنگام شفاعت برای دیگران و جالب این است که حتی وقتی در طی روز در مورد مسله ای در فکرم دعا میکنم باز هم بوی آن خاک خیس خورده به مشامم می رسد.
پس ازسالها ۲ هفته مانده به عید پنطیکاست در دعا بودم که روح القدس یکدفعه برایم باز کرد که سقف آسمان دعای تو باز شده و وقتی شفاعت می کنی دعاها به صورت باران بر روی زمینهای خشک می بارد و بوی باران جواب دعاهای توست و همچنین نشانه حضور خداوند است و این مکاشفه مرا به وجد و رقص آورد .
عزیزان دعا کردن اعلان جنگ است به دشمن و چقدر مهم است که وقتی ما در زندگی روحانی به دعا بیشتر ارزش و وقت بدهیم خدای نهان بین ما که در نهان ما را می بیند به ما آشکارا پاداش خواهد داد و برای من این بهترین پاداش است که حضور و روی خدا را هر روزه در زندگیم بطلبم شما چطور؟ عزیزان بیایید دعا کنیم تا خداوند سقف دعای کلیسایی ما را باز بکند تا همگی با هم ملکوت او را بنا بکنیم.
در انتها تمام جلال را به خداوندمان و پدر عزیزمان و زیبایمان می دهم که با چشمان زیبایش نهانهای ما را می بیند و هر چه دارم و هستم به دلیل فیض اوست. در مسیح و در حضور او همواره شاد و پیروز باشید.

 • مطالعه 1547 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131