20 عملکرد کتاب مقدس

مقدمه:
کتاب مقدس امروز هم مثل همیشه مهمترین، پرفروش ترین، پر تاثیرگذارترین، ماندگارترین و پر خواننده ترین کتاب دنیا است.

خیلی از افراد مشهور و بزرگ جهان امروز هم از کلام خدا اطاعت می کنند و آن را بعنوان تنها راه رستگاری می شناسند. مثلا 
آبراهام لینکلن از رئیس جمهورهای آمریکا می گوید: کتاب مقدس بزرگترین هدیه خدا به بشر است. تمام نعمتهای "نجات دهنده" جهان (عیسی مسیح) از طریق این کتاب به ما می رسد.
جرج واشینگتون می گوید: بدون خدا و کتاب مقدس غیر ممکن است بتوان دنیا را بدرستی اداره کرد.
ناپلئون می گوید: کتاب مقدس یک کتاب صرف نیست، بلکه یک "موجود زنده" قدرتمندی است که آنچه را که در برابرش قد علم کند به خاک می مالد.
دانیال وبستر می گوید: {موفقیت خود را مدیون یادگیری کتاب مقدس می داند}
آیزاک نیوتن می گوید: {صحت کتاب مقدس از هر کتاب دیگری بیشتر است.}
چارلز دیکنس می گوید: کتاب عهد جدید بهترین کتابی است که در جهان شناخته شده و شناخته خواهد شد.
و وقتی از" سیمپسون" كاشف "كلروفورم" و دیگر داروها پرسیدند بزرگترین كشف تو چیست؟ 
گفت: "بزرگترین كشف من كلروفورم نبود، بزرگترین كشف من این بود كه من یك گناهكار هستم ونجات من فقط بوسیله فیض خدا میسر است."
و ......
تمام افراد دنیا و خیلی از ورزشکاران، قهرمانان و دانشمندان دنیا صرفنظر از جایگاهشان به مسیح احتیاج دارند.
کلام خدا با وجود انتقادهای فراوان امروز نیز باعث نجات جانها و تغییر زندگی ها و شفاها و معجزات می گردد و امروز هم پر شمارگان ترین و پر خواننده ترین کتاب دنیا است. حال می خواهیم 20 عملکرد آنرا بررسی کنیم.


1- حکمت:
خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته‌ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات، از راه ایمان به عیسی مسیح‌امکان پذیر است در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت، برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. خدا بوسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم. (دوم تیم 15:3-17)
حکمت یعنی کار درست را در زمان و مکان درست، به طور درست انجام دادن. کلام خدا فکر ما را شفا می دهد و وسعت می بخشد تا حکیمانه رفتار کنیم. حکیمانه رفتار کردن الزاما به سواد و الهیات و فرهنگ مربوط نیست. این کلام خدا است که به ما حکمت می بخشد، حکمتی که حتی حکیمان و فیلوسفان و دانشمندان را نیز یارای مقاومت با آن نیست. اگر می خواهی حکیم باشی کلام خدا را بخوان و اطاعت کن تا خداوند به تو حکمتی مثل دانیال و استیفان بدهد تا باعث جلال خدایت باشی.


2- نجات:
کتاب مقدس تنها کتابی است که می تواند نجات و حیات جاودان و امید واقعی زندگی پس از مرگ و بهشت را به ما ببخشد. کتاب مقدس تنها کتابی است که می تواند قلب سیاه ما را با خون مسیح سفید و پاک سازد، اگر توبه کنیم و به آن ایمان آوریم. کتاب مقدس کتاب نجات است.


3- کلام خدا:
افراد مختلف کتابهای خوبی می نویسند و کتاب های خوب زیادی در دنیا وجود دارد ولی خدا تنها نویسنده یک کتاب است و آن کتاب مقدس (تورات+انجیل) می باشد. مردم باسواد در طول زندگیشان حداقل در حدود 300 کتاب می خوانند، ولی خیلیها متاسفانه حتی یکبار نیز با دقت کلام خدا را نمی خوانند! آیا نمی خواهید بدانید که خداوند چه گفته است؟ به نظر من هر شخص باسوادی که به کتاب مقدس دسترسی دارد اگر آنرا با دقت نخوانده باشد، هیچ عذری ندارد اگر در بهشت خدا جایی نداشته باشد. ما وقتی کلام خدا را نمی خوانیم به او بی احترامی می کنیم و غیر مستقیم به او می گوییم که محتاج هدایت او نیستیم و نمی خواهیم او با ما حرف بزند و نمی خواهیم او را بیشتر بشناسیم.


4- تعلیم:
کتاب مقدس به ما روش درست زندگی کردن را یاد می دهد. موفقیت واقعی در ثروت یا معروفیت نیست بلکه در زندگی کردن بر طبق تعالیم خداوند. کلام خدا ما را از بدعتها و نبوتهای غلط و تعالیم من در آوردی خودپرستانه محفوظ نگه می دارد.


5- توبیخ:
کلام خدا مثل آینه است (یعقوب 2) و خطاها و اشتباهات ما را نشان می دهد تا ما خود را اصلاح و توبیخ می کند. تمام آن چیزهای که کلام خدا منع کرده و انجام می دهیم گناه است، همچنین تمام آن چیزهایی که کلام خدا به ما گفته که انجام دهیم (مثل كلیسا رفتن، دعا كردن، كلام خدا را خواندن، از روح پر شدن، شاد بودن) و ما انجام نمی دهیم هم گناه است. در خواندن کلام خدا خود را به جای افراد مختلف و شرایط آن زمان بگذاریم تا بهتر کلام خدا را درک کنیم و به خود مربوط سازیم. اجازه دهیم روح القدس بوسیله کتاب مقدس ما را اصلاح کند.


6- مرد خدا کامل گردد:
اراده خدا در زندگی های ما این است که شبیه عیسی مسیح شویم و کلام خدا می تواند ما را متبدل سازد و در تقدس و محبت رشد داده و شبیه مسیح سازد. اگر خدا پدر ماست، ما فرزندان باید شباهتی با او داشته باشیم و این شباهت از مشارکت بدست می آید، مشارکتی که در دعا و از طریق کلامش بدست می آید.


7- کلام پایدار و مطمئن:
و کلام انبیا را نیز محکم تر داریم که نیکومی کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. و این رانخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خودنبی نیست. زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن‌گفتند (دوم پطرس 19:1-21)
خدا مثل انسان نیست که حرفهایش را عوض کند، کلام خدا و وعده ها و قولهای او مطمئن هستند. او نه با گناهکاران و نه با ایمانداران و نه با فرشتگان شوخی ندارد. کلام خدا تنها جایی است که می توان 100 % بر آن مطمئن بود. کلام خدا مطمئن تر از قوانین جاذبه و قوانین طبیعت است! خدا را برای کلام بی نظیرش شکر.


8- نور، چراغ:
کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راههای من نور است. (مزمور 119:105)
دنیای ما دنیای تاریک گناهان شده است ولی گسترش کلام خدا می توان باعث شود که نور مسیح زندگی مردم را دگرگون سازد. گسترش مسیحیت در دنیا باعث احترام به زنان، کودکان، فقرا، احداث بیمارستانها، کمک به معلولین، افراد عقب افتاده و انسانهای در حال مرگ و .. گردیده است. کلام خدا توانسته حتی در آفریقا قبیله های آدم خوار را به انسانهای آدم دوست تبدیل کند. کلام خدا همچنین باعث تمامی موارد زیر گردیده است:
• احداث دانشگاه ها كه از قرون وسطی آغاز شد. علاوه بر این، اكثر دانشگاههای بزرگ جهان را مسیحیان برای اهداف مذهبی به وجود آوردند.
• سوادآموزی به توده های مردم
• آزادی های مدنی.
• اِلغاء نظام برده داری، چه در دوران باستان و چه در دوران معاصر.
• علوم جدید
• كشف دنیای جدید (قاره آمریكا) توسط كولومبوس
• تاسیس انجمن های خیریه و نیكوكاری.
• معیارهای برتر عدالت اجتماعی.
• اعتلای جایگاه انسان.
• اهمیت و توجه به حیات انسان.
• متمدن كردن اقوام بی فرهنگ و بدوی. 
• ایجاد خط برای بسیاری از زبان ها یا تثبیت آن.
• كمك به توسعه هنر و موسیقی. الهام بخشیدن به بزرگترین آثار هنری.
• دگرگون كردن زندگی بسیاری از مردم و تبدیل نقاط ضعف آنها به نیروهای مولد برای جامعه.
• نجات ابدی برای تعداد بیشماری از انسان ها.


9- کلام روح القدس:
کلام خدا، کلامی معمولی نیست بلکه کلام الهامی از طرف خدا بوسیله روح القدس می باشد و این کلام خدا را از همه کتب دیگر ادیان متمایز می سازد. کلام خدا بالاتر از تمام نبوتها و تمام سنت ها و حتی سخنان پدران کلیسا و تمام کتب تفسیری است. اگر چه ما برای سخنان پدران کلیسا، نبوتها و سنت ها ارزش بسیار قائلیم و باید باشیم ولی همه آنها را با ملاک کتاب مقدس و تفسیر صحیح از آن می سنجیم.


10- نشان دهنده راه (مانع بدعتها):
به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. (مزمور 119:9)
خیلی از مردم متولد می شوند و می میرند، بدون اینکه بدانند برای چه زندگی می کنند. مسیح گفت: "من راه و راستی و حیات هستم. هیچ‌کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید " (یوحنا 14:6) مسیح می تواند طریق درست زندگی را به ما نشان دهد. امروز جوانان ما نیاز دارند تا با پیروی از مسیح راه درست زندگی را یاد بگیرند. کلام خدا همچنین ما را از بدعتهای مثل شاهدان یهوه، مورمونها، علم مسیحی و یگانه انگاران پنطیکاستی و فرقه های عجیب و غریب با تاریخ های که برای بازگشت مسیح (مثلا 2011 یا 2012) اعلام می کنند، که مثل علف سمی در کلیسای خدا و اینترنت ظاهر می شوند (متی 24:13-30) دور نگه می دارد.
( کلام خدا صریحا می گوید آن روز را هیچ کس نمی داند و مطالعه تاریخ کلیسا نشان می دهد که چنین بدعتهای همیشه بوده اند و ما باید گول محاسبات انسانی آنها را نخوریم ) 
کلام خدا عقلانی ترین، منطقی ترین و احساسی ترین کتاب عالم است.


11- آورنده تقدس:
الحال شما به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام پاک هستید (یوحنا 15:3)
کلام خدا تقدس می آورد. خواندن، شنیدن و موعظه کلام خدا باعث نجات، آزادی، بوجود آمدن شادی، امید، آرامش و محبت و تقدس و پاکی می گردد. هرجا کلام خدا موعظه شود جرم و جنایت کاهش می یابد. مگر می شود خدا صحبت کند و قلبها ریش ریش نگردد. کلام خدا ما را به کلمه خدا مسیح متصل می سازد، بدون کلام خدا ما به انحراف می رویم و بدون کلام خدا ما رشد صحیحی نخواهیم داشت.


12- بخشنده تولد تازه:
از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیرفانی یعنی به کلام خدا که زنده وتا ابدالاباد باقی است (اول پطرس 1:23)
کلام خدا باعث شده میلیونها انسان تولد تازه پیدا کنند و امروز هم ما وظیفه داریم کلام خدا را بوسیله موعظه یا دادن انجیل و یا فیلم مسیح یا هزاران طریق دیگر به دیگران برسانیم و کلام خدا اگر بی غرضانه خوانده شود باعث نجات جانها خواهد گردید.


13- رشد و تغذیه:
چون اطفال نوزاده، مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. (اول پطرس 2:2)
ما برای رشد و تغذیه نیاز به غذا، خواب و آب و هوا داریم، همینطور ما برای رشد روحانی نیاز داریم بطور مستمر از کلام خدا تغذیه شویم تا رشد کنیم. کلام خدا ما را نسبت به خدا شناخت می دهد که بدون آن رشد غیر ممکن است. اگر احساس می کنی رشد روحانیت متوقف شده است ، با کلام خدا آشتی کن!


14- محتوی خبر خوش
زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد (رومیان 1:16)
انجیل برای ماتیمیان پیام تسلی واقعی، برای اسیران پیام آزادی، برای گناهکاران پیام محبت و بخشش خدا و نجات و حیات جاودان و برای ناامیدان، افسردگان و افراد غمگین پیام شادی، آرامش و امید آینده باشکوه و برای مریضان پیام شفا دارد. انجیل قوت خداست پس هیچ گاه از خواندن و یا موعظه آن خجالت نکشیم، چون ما اخبار خوشی برای دنیا داریم، اخباری که در کلامش منعکس شده است. تجربه شخصی من و تمام ایمانداران نشان می دهد که موعظه و بشارت انجیل، شادی غیر قابل وصفی در انسان بوجود می آورد. اگر غمگین هستی کلام خدا را با دیگران در میان بگذار و پر از شادی خواهی گشت!


15- بوجود آورنده ایمان
ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. (رومیان10 :17)
خیلیها دلشان می خواهد ایمانشان قوی باشد و رشد کند. آنچه کلام خدا به ما می آموزد، این است که ایمان بوسیله خواندن و شنیدن کلام خدا رشد می کند. آیا می خواهید ایمانتان رشد كند؟ كلام خدا را بیشتر بخوانید و بشنوید و به آنچه می خوانید و می شنوید (کلام خدا) توکل کنید. ما وقتی کارهای خدا را در کلامش می خوانیم راحتتر می توانیم به کارهای که می خواهیم خدا در زندگی ما انجام دهد ایمان داشته باشیم.


16- قوت و پیروزی بر شریر
ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شماساکن است وبر شریر غلبه یافته‌اید (اول یوحنا 2:14)
کلام خدا به ما قوت برای غلبه بر شریر و وسوسه ها می بخشد. اکثر ایمانداران می خواهند زندگی پیروزمندی داشته باشند ولی نمی توانند. تنها چاره آن کلام خدا است. مسیح بوسیله کلام خدا بر شریر غلبه یافت، ما هم به این وسیله پیروز خواهیم شد. با حفظ کردن وعده های خدا و ایستادن روی آنها ما می توانیم مسیحیان پیروزمندی باشیم. برادر یون در کتاب مرد آسمانی آیه های کتاب مقدس را حفظ نمی کرد بلکه کل آیات کتابهای آنرا! اولین موعظه او از حفظ گفتن انجیل متی بود که باعث توبه مردم گشت!


17- زنده و برنده مثل شمشیر
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است ازهر شمشیر دودم و فرورونده تا جدا کند نفس وروح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است، (عبرانیان 4:12)
چون خدای ما زنده است و عمل می کند، کلام او نیز زنده است و کار می کند. کلام خدا مثل شمشیر تاثیری برنده بر زندگی ها دارد، آن می تواند زندگی کهنه و گناهان و اسارات و عادات بد ما را از ما جدا کند. کلام خدا می خواهد زنجیرهای اسارت شما را پاره کند.


18- چکش و آتش
خداوند می‌گوید: آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکشی که صخره را خرد می کند؟ (ارمیا 23:29)
کلام خدا مثل چکش می تواند سخت ترین قلبها و سرسخت ترین افراد را به زانو در بیاورد و قلب آنها را مثل صخره حوریب بشکافد تا از درون آن نهر روح القدس جاری گردد. هللویاه. کلام خدا همچنین مثل آتش می تواند به زندگی های سرد شده و بی تفاوت مردم گرمایی الهی و معنا ببخشد. کلام خدا مثل آتش می تواند ناخالصیها را از ما دور سازد.


19- باران و برف
چنانکه باران و برف از آسمان می‌بارد و به آنجا برنمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده، آن را بارورو برومند می‌سازد و برزگر را تخم و خورنده رانان می‌بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی‌ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهدآورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهدگردید. (اشعیا 55:10.11)
آیا تا به حال دیده اید باران و برف از ابرها جدا شوند و به زمین نرسند! یا به زمین برسند و تاثیری بر آن نگذارند! کلام خدا هم غیر ممکن است از دهان خدا خارج شود و بی ثمر باقی بماند. هللویاه. كلام خدا اگر درست موعظه شود با قوت عمل خواهد كرد. با ایمان و دلیری و قوت روح القدس این کلام را موعظه کنیم.


20- ماندگارتر از جهان
آسمان و زمین زایل می‌شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود. (مرقس 13:31)
100 سال قبل ما نبودیم و 100 سال بعد همه ما می میریم، ولی کلام خدا ماندگارتر از این دنیا است، ماندگارتر از قوانین این دنیا (مثل قانون جاذبه و قانون جذر و مد) . خدا را برای این کلام ارزشمندش شکر کنیم.


نتیجه :
کلام خدا می گوید: "پس هر نجاست و افزونی شر را دورکنید و با فروتنی، کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است که جانهای شما را نجات‌بخشد. لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می‌دهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می‌نگرد. زیرا خود رانگریست و رفت و فور فراموش کرد که چطورشخصی بود." (یعقوب 1:21-24)
ما نه فقط باید کلام خدا را بخوانیم و بشنویم بلکه باید آنرا درست فهمیده و با ایمان آن را بپذیریم و در زندگی خود عملی کنیم. در زیر برنامه مطالعه سالانه عهد جدید را آورده ام که شما می توانید برنامه عهد عتیق را نیز به آن اضافه کنید و در این روزهای آغاز سال، تصمیم بگیرید که بیشتر برای خداوند و کلامش وقت بگذارید. ما اگر می خواهیم مسیحیانی بهتری گردیم راهی دیگری بجز ارتباط بیشتر با کلام او نداریم. امروز ما محتاجیم تا بیشتر از گذشته مسیحیانی کتاب مقدسی تر باشیم.
دعا کنیم.


یک نمونه برنامه مطالعه سالانه عهد جدید

 

 

فروردین

لوقا

اردیبهشت

اعمال رسولان

خرداد

فیلیپیان، کولسیان، تیطوس و فلیمون

تیر

یوحنا

مرداد

رومیان

شهریور

متی

 

 

مهر

اول قرنتیان، یهودا

آبان

دوم قرنتیان، غلاطیان،افسسیان

آذر

مرقس، اول و دوم تسالونیکیان

دی

مکاشفه

بهمن

یعقوب،اول و دوم پطرس، اول و دوم و سوم یوحنا

اسفند

عبرانیان، اول و دوم تیموتائوس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:
1- راهنمای کتاب مقدس

2- http://enjil.blogfa.com/ post-14.aspx

 • مطالعه 3570 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131