مکاشفه ای از خداوندی عیسی مسیح

خدا را برای فرصت دیگری که به من داد تا با مکاشفه ای جدید از خداوندی عیسی مسیح با شما عزیزان باشم شکر میگویم.

 

سخن خود را با آیه ای از کتاب مقدس(فیلیپیان 10:2-11) آغاز می کنم که می فرماید:
((تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر)) آمین

در آیات بالا خواندیم که عیسی مسیح خداوند است اما مایلم قبل ازاثبات این کلام سوالاتی را مطرح کنم. آیا به این کلام ایمان دارید که خدا واحد است وغیر ازاوخدایی نیست؟ آیا باور دارید که خدا غیور است و غیرت او اجازه نخواهد داد که انسان نام خدا را بر خود بگذارد؟ آیا این را هم باور دارید که خدا به کسی اجازه نخواهد داد که جای او را بگیرد؟ آیا پاسخ شما به تمام این سوالات مثبت و بله می باشد؟ پس چرا عیسی مسیح در کتاب یوحنا به همه گفت که من نورعالم هستم چرا گفت من قیامت و حیات هستم و ادعا کرد که من نان حیات و آب حیات هستم او همچنان اعلام کرد که من پادشاه پادشاهان هستم حتی در کلام خدا میبینیم که زمانی بود که شاگردان او را خدا خواندند ولی او هیچ به آنها نگفت که من خدا نیستم بلکه فرستاده خدا می باشم آیا به راستی اگرادعاهای مسیح باطل بود آیا خدای عظیم و غیور که در آسمانها جلوس فرموده چنین اجازه ای را به مسیح می داد که به عنوان یک انسان درباره خود چنین ادعاهایی را بکند؟ مطمئن هستم که نظر شما نیز با من یکی است و پاسخ شما به این سوال (خیر) می باشد.


بله دوستان من، بسیاری از ما با ایمان قلبی بر این باور هستیم که عیسی مسیح خداوند است اما چه بسا میبینیم و می شنویم که در بسیاری از کشورهای کمونیستی و علی الخصوص دنیای اسلام با این کلام مخالفت می شود و این کلام را کفر می دانند وچه بسیار شاهد شکنجه ها و قتلهای بیشماری از عزیزانی بودیم و هستیم که به این کلام شهادت دادند که عیسی مسیح خداوند است.

 

در حدود یک هفته پیش با برادر مسلمانی صحبت می کردم که می گفت عیسی مسیح تنها یک پیامبر بوده و هست و بر اساس کتاب قرآن او تنها روح الله می باشد که پیام آور از جانب خدا بوده و بس و ما نیز بر اساس این کلام او را دوست داشته و برای او احترام قائل هستیم. من با این برادر مسلمان هیچگونه بحثی نکردم اما تنها اشاره من بر این بود که عیسی مسیح خداوند است وبعد از اتمام این گفتگو بود که دست به دعا برداشتم و به حضور خدا رفتم و اینطور دعا کردم که خداوندا عیسی مسیح من ایمان دارم که تو مسیح خداوند هستی اما برای اینکه هموطنان من بدانند که تو برروی زمین آمدی وخدای پرجلال هستی به من مکاشفه ای عطا کن تا با آن مکاشفه بتوانم برای هموطنان ایرانی ام که در خداوندی تو شک داشته و نمی پذیرند که خدا به روی زمین آمده بازگوکنم که به راستی تو خداوند هستی و به غیر از تو خدایی نیست. 
در فردای آن روز(فردای روز دعا) که روز یکشنبه بود در جلسه کلیسایی که داشتیم در دعا نشسته بودم که خدا مکاشفه ای جدید از خداوندی خود بر من مکشوف کرد و این مکاشفه از کلام زنده خدا و کلامی که با هماهنگی و زیبایی کامل نوشته شده برایم باز شد.
در کتاب حزقیال باب28 آیات 12 تا 19 می خوانیم که شیطان یکی از کروبی مسح شده و مقرب خدا که بسیار زیبا و حکیم بود مغرور شده و خواست که جای خدا را بگیرد اما خدا او را از آسمان به زمین فرستاد چون هیچ چیز و هیچ کس نمی توانست و نمی تواند جای خدا را بگیرد و خدا جای خود را به کسی نخواهد داد و همچنین روح القدس به یادم آورد که در کتاب اعمال رسولان باب 12 آیات 20 تا 23 مکتوب است که وقتی مردم صور وصیدون شروع به پرستش هیرودیس پادشاه کردند و یکصدا فریاد می زدند که آواز خداست و نه انسان چطور فرشته خدا پادشاه را زد که کرمها او را خوردند و مرد و در اینجا خدا با قلبم صحبت کرد که اگر من(عیسی مسیح) خداوند نبودم از بین می رفتم و مانند دیگر پیامبران تنها یادی از من می ماند و هرگز خدا اجازه نمی داد که من را خدا بخوانید و شما را نیز که پیروان من هستید اجازه داده نمی شد که به نام من دعا کنید و بشارت دهید و اینطور من را پرستش کنید. بله عزیزان به راستی مسیح خداوند است و او تجسم خدای نادیده می باشد. خدا را برای این مکاشفه ساده و شیرین او شکر می کنم. 
چنانکه امروز با خواندن این متن پی بردید که خدا یکی است و عیسی مسیح همان خدای نادیده است بیایید ایمان خود را بر خداوندی مسیح بیشتر کرده و به انسانهایی که نمی توانند به او ایمان بیاورند با مکاشفه ای که خود او به ما داده است آنها را راهنمایی و هدایت کنیم .


و در آخرنیز سخن خود را با آیاتی از کلام پرقدرت عیسی مسیح خدا که در کتاب مکاشفه 5:1_ 8 آمده است به پایان می برم که می فرماید:
(( و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخستزاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت او را جلال و توانایی باد تا ابدالاباد آمین.
اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانیکه او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید بلی آمین .
من هستم الف و یا اول و آخر میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر علی الاطلاق)) آمین

 • مطالعه 2732 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131