فردوس، پاداش جانبازی

خداوند سرشار از محبت است و چگونه می‌تواند سوختن فرزندانش را در آتش دوزخ مشاهده کند؟ ‌این خدا نیست که گناهکاران را به دوزخ می‌فرستد، بلکه این گناهان ماست. زیرا پروردگار به همه کس اجازه ورود به فردوس را می‌دهد، ولی گناهکاران قابل نیستند در آن جا باشند.

فردوس پاداش جانبازی :: مقدمه

فصل 1 :خداوند و صلیب

فصل 2 : صلیب وسیله رستگاری است

فصل 3 :فردوس، پاداش جانبازی

فصل 4 :آنان که صلیب را بر دوش می کشند

فصل 5 :فیلسوف و مرد مقدس

فصل 6 :جوینده و مسیح زنده

فصل 7 :شناخت خدا و خویشتن

فصل 8 :طبیعت خدا را می ستاید

 • مطالعه 3025 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %362 %1395 %07:%ارديبهشت
مطالب بیشتر از همین گروه « اخلاق مسیحی زندگی هدفمند »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131