زندگی هدفمند


کتابهای بسیاری در مورد هدف زندگی نوشته شده ولی همه آنها کتابهای" خودمحور" هستند. حتی کتابهای مسیحی خود محور نیز وجود دارد. آنها پیشنهاداتی از این قبیل به شما می کنند: رؤیاهای خود را جدی بگیرید، ارزشهای خود را مشخص کنید، هدفهایی را تعیین کنید، سعی کنید آنچه را که در آن خوب هستید پیدا کنید، هدفتان والا باشد، برای آن بجنگید! برای آن منضبط باشید. ایمان داشته باشید که به هدفهایتان خواهید رسید. دیگران را در هدفتان شریک سازید. هیچوقت خسته نشوید.
البته که چنین توصیه هایی گاهی اوقات با موفقیت نیز همراه است ولی موفق بودن با رسیدن به هدف زندگی دوچیز کاملا" متفاوت می باشند. شما امکان دارد با تمرکز به هدفهایتان به آنها برسید و با استانداردهای دنیا به موفقیت والایی نائل شوید و هنوز هدف خدا را در زندگیتان گم کرده باشید.
این درسها برای موفقیت شما در شغلتان یا رسیدن به آرزوهایتان یا نقشه کشیدن برای زندگیتان نیست. برعکس امکان دارد چیز کمتری نیز از شما بخواهد تا در زندگیتان انجام دهید.
حال چگونه به هدف زندگی برسیم؟

 • مطالعه 5605 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %354 %1395 %07:%ارديبهشت
مطالب بیشتر از همین گروه « فردوس، پاداش جانبازی

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131