نامه ای از یک کشیش

نامه ای از یک کشیش

دوستان گرامی ام در ملکوت خداوندمان عیسی مسیح

روز گذشته بوسیله ایمیل فیلمی را دریافت کردم که نتیجه سالها تفکر و محاسبه و چاره اندیشی های شبانه روزی مسئولین مذهبی در ایران جهت منحرف کردن و متوقف ساختن رشد ایمان مسیحی بود. چند ساعت بعد تلفنی از دوستی دریافت کردم که ضمن توضیح خیلی کوتاه گفت نظرت چیست؟ گفتم خدا را شکرخیلی عالیست؟ گفت تا آخر فیلم را دیدی؟ گفتم نه من اصلا بازش نکردم و ندیدم . گفت پس چطور میدانی که عالیست؟ گفتم بخاطر اینکه من از سالها قبل منتظر چنین فیلم هایی بودم و با تجربه مختصری که از ایشان دارم قریب الوقوع بودن آنرا به چندین خادم هم گفته بودم.

 

وقتی مکالمه تلفنی مان تمام شد شروع کردم به دعا کردن و دیشب هم موفق شدم که فیلم را ببینم وامروز خداوند چند نکته در این رابطه برایم باز کرد که اگر اجازه بدهید با شما درمیان بگذارم اگر برکت گرفتید شکر گزاری کنید. اگر توصیه ای داشتید راهنمایی ام کنید. اگر نه دکمه دلیت را بزنید و خودتان را خلاص کنید .

قبل از هر چیزتهیه ونمایش این فیلم را به خادمینی که برای خلقت تازه هموطنان عزیزمان بوسیله عیسی مسیح اشک و درد و احساس دارند بعنوان یک پیروزی بینظیرصمیمانه تبریک عرض میکنم . اگر چه بی اندازه به این قضیه خوش بین هستم ولی تبریک من از روی احساسات خوش بینانه ام نیست بلکه برخاسته ازروحیه واقعیت گرایی نسبت به عملکرد روح القدوس در چنین شرایطی جهت ایجاد بیداریهای میلیونی میباشد.

لطفا به اعمال رسولان فصل 16 آیه 16و17 نگاه کنید.
و واقع شد که چون ما به محل نماز میرفتیم کنیزی که روح فالگیری داشت و از غیب گویی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا مینمود بما برخورد . و از عقب پولس و ما آمده ندا میکرد و میگفت که " این مردمان خدام خدای تعالی میباشند که شما را از طریق نجات اعلام میکنند"

1- تمام این جریانات وقتی شروع شد که پولس و سیلاس به محل پرستش رفتند

وقتی خادمین و اعضای کلیسا زمان ومکان پرستش را دریابند و وارد مرحله پرستش شودند خدا وارد صحنه میشود وکار جدیدی شروع میکند . خدا بیشتر از اینکه طالب پرستش باشد طالب پرستنده میباشد حتما اسم فیلم آوازه خوان نه آواز یادتان هست ؟خدا خود آوازه خوان را میخواهد نه فقط آوازش را. امروزفقط به پرستش کردن بسنده نکنیم.امروز فقط به سرود سراییدن و سرود خواندن و موزیک نواختن اکتفا نکنیم . امروز فقط تمرکزمان روی نت صحیح گام صحیح . قافیه صحیح .وهمنوازی صحیح نباشد بلکه امروز باید بیشتر از همه اینها به همدلی صحیح با پرستندگان حقیقی همنوا باشیم . فرق طرفداران یک خواننده خوش صدا با پدر او در این است که طرفداران فقط صدا وهنرش را میخواهند ولی پدرش خودش را میخواهد.

2- گوینده سخنان فوق کنیزی بود با روح فالگیری و غیب گویی تحت فرمان آقایانش .

تهیه کنندگان فیلم مذکور گروهی هنرمند عزیز هموطن میباشند که در اسارت روح ضد مسیح و تحت کنترل و بندگی قدرت خانمان برانداز آتش تعصب دیگران بسر میبرند . بعبارتی خدا به کلیسا نشان میدهد که جنگ ملکوت خدا با روح های ضد مسیح میباشد ونه با حاملان آن و هرگونه جبهه گیری برعلیه این فیلم یا فیلم های دیگری که در راه است کاری عبث و بیهوده میباشد . انتقاد ازفیلم فوق وتهیه کنندگان آن مانند انتقاد از بلند گوی ضبط صوتی است که صدایی ناهنجار پخش میکند. جنگ کلیسا با خون و جسم نیست بلکه با روحهای شرارت .

3- کنیز فوق منافع بسیاری برای آقایانش پیدا مینمود.

علت اصلی کاراینجاست که پای منافع در میان است نه توهین به مقدسات کسی . کلام زنده خدا منافع شیطان را مورد هدف قرار داده است وامروز آقایان این کنیزتنها مذهبیون نیستند . با نجات نسل جوان ایرانی بوسیله خون عیسی مسیح منافع آقایان باند بین المللی ده میلیون مصرف کننده موادمخدر توهم زا در کشور بخطر افتاده است . منافع پدرخوانده های مافیای فحشای جهانی بخطر افتاده است طبق آمارها علاوه برششصد هزار فاحشه شناسایی شده در تهران و فاحشه های به آمار در نیامده درسایر استانها هفده هزارو پانصد فاحشه زیر بیست ساله وجود دارد که با بادی گارد مخصوص تحت مراقبتهای پزشکی فوق العاده و رژیم غذایی کنترل شده زیر نظر کارشناسان بهداشت وتغذیه خارجی بسر میبرند و صد البته بطورمخفیانه و پنهانی در حال رفت و آمد به دبی و سایر کشورهای امارات عربی وحتی غربی واروپایی میباشند که منافع قشر خاصی را تامین میکنند . هیچ میدانید که نجات و آزادی عیسی مسیح چقدر ضربه به آمار مصرف سیگار مصرف قرصهای آرامبخش مصرف مشروبات الکلی. استفاده از سایت های مستهجن جنسی. میزان فروش سنگهای شفابخش در مترو ها . دکان طالع بینی و فالگیری و رمالی و غیب گویی و کف بینی و آیینه بینی . فروش وسایل جادوگری و شیوع خرافات و احضار ارواح و غیره میزند ؟
حقیقت اینست که طبق پیدایش 3 : 15 وقتی پایت را روی سر مار بگذاری پاشنه پایت را نیش خواهد زد و ماری که کلمه خدا عیسی مسیح سرش را بوسیله موعظه انجیل نشانه گرفته مار پلاستیکی نیست.

4- این زن به خادمین خدا برخورد کرد عین جمله از ترجمه قدیم همین است " بما برخورد "

برخورد کردن و روبرو شدن موافقین و مخالفین مرگ هدفمند ومعنا دارعیسی مسیح بر روی صلیب و زنده شدن شکوهمند و انکار ناپذیرش امری اجتناب ناپذیر است . برای فریسیان یهودی کشتن عیسی زنده فقط سی پاره نقره خرج برداشت متی 26 : 15 ولی میدانید برای ازبین بردن عیسی مرده ای که بعد از سه روز زنده شده است چقدر هزینه کردند؟ بله نقره بسیار متی 27 : 12 چرا چون خطر عیسی مرده ای که زنده شده است برای جهان لجام گسیخته زیر لعنت گناه بمراتب بیشتر از یک عیسی شفا دهنده و معلم اخلاق است . الان دقیقا 27 سال است که شاهدان یهوه ومورمن ها در کوچه پس کوچه های کشورمان عیسی دیگری که موافق دل دنیا ومذاهب است را تعلیم میدهند هیکس به ایشان برخورد نکرده است . حداقل برای من 32 سال است که کتاب تمسخر آمیزی بنام جعلی انجیل برنابا رسما در اکثر کتابفروشی ها بفروش میرسد و کسی با او برخورد نکرده است . حتی کتب الحادی انکار وجود خدا را هم رسما به فروش میرسانند کسی هیچ برخوردی با این هم نمیکند . ولی هنوز رطوبت آب تعمید ایمان آوردگان به عیسی قیام کرده از مردگان خشک نشده که شروع به برخورد ابتدا فرهنگی و بعد هم احتمالا تفنگی میشود . پولس میگوید و این زن بما برخورد کرد یا با ما روبرو شد واین یعنی تایید اینکه کلیسا تا اینجا توانسته است به اندازه کافی توجه اقشار مختلف حتی قشرهای مخالف را هم جلب کند و این نشانه حرکت خدا در جهت آمدن ملکوتش میباشد .

5- کنیز فریاد میزد و میگفت" این مردمان خادمین خدای متعال میباشند و در مورد راه نجات اعلام میکنند.

به اوج ماجرا نگاه کنید کنیزی اسیر با پیغامی آزاد کننده . من ایمان دارم این کنیز و آقایانش ازکلماتی که از دهانش بیرون آمد راضی نبودند این پیغام آنها نبود در آیه بیستم خادمین را شورشیان ضد کشور معرفی میکند ولی از زبان این کنیز" خادمین خدای تعالی و مبشرین طریقت نجات" شنیده میشود . مشخصا کلمات ناخاسته و خارج از کنترل بیرون آمده خدا پیام دل آقایانش را طوری عوض کرد که جمله شورشیان یهودی خادمین خدای متعال تلفظ شد وجمله متهاجمین فرهنگ ورسوم خارجی اعلام کنندگان نجات عیسی مسیح خداوند تلفظ شد . خوب امروز آن خدا زنده است و هر کسی میتواند لغت مورد نیاز خودش را دریافت کند در اعمال 2 : 6 و 8 میبینیم که شاگردان مسیح احساس مقدس خودشان را بیان میکنند ولی هرکس لغت مورد نیاز خودش را میشنود . من ایمان دارم عکس این هم ممکن است یعنی دشمنان مسیح کاری بکنند و حرفی بزنند سرمایه گزاری بکنند و برنامه هایی بسازند که احساس نفرت خودشان را بیان کنند ولی مردم لغت مورد درک و نیاز خودشان را بشنوند . شخصی میگفت یکی از استخوان دست چپم از بند در آمده بود دوستم هولم داد خوردم به دیوار افتادم زمین بلند شدم دیدم استخوانم جا افتاده . خادمی میگفت شخصی کر بود زدند تو گوشش گوشش باز شد. ماجرای برنامه تلویزیونی امروز همانند ماجرای کنیز فالگیرشهرفلیپی دیروز همان نتیجه را داده است و خواهد داد که کلام خدا میفرماید " و این همه بر عکس شد" . 
اگر تاثیر و نتیجه ماجرای فوق برای آقایان این کنیز تا این حد مشخص بود هرگز او را به بازار در پی مبشرین کلام خدای زنده نمیفرستادند
اگر برادران یوسف ومتنفرین از دانیال فقط میتوانستند حدس بزنند که عاقبت به چاه انداختن آنها را به موقعیت رفیعی میرساند هرگز اینکار
را نمیکردند .

6- و چون این کا را روزهای بسیار میکرد

یعنی تهیه این برنامه ها آخر کار نیست بلکه ابتدای کار است . پیروزی انجیل مسیح در خدمت ما به وسعت دلهایمان است نه لبهایمان
روزهای آخر هنوز فرا نرسیده و اگر هم میگوئید فرا رسیده لااقل ساعت آخر فرا نرسیده و یا اگر کوتاهتر بیائیم حد اقل نفس آخر هنوز
فرا نرسیده بعبارتی میخواهم بگویم یک کاری هنوز هست که ما باید انجام بدهیم .

7- پولس به روحیکه در این کنیز بود بنام عیسی مسیح فرمان داد و ارواح شریربیرون آمدند

دقیقا موضوع همین است ما با روح طرفیم نه با جسم . آیا تا بحال به اخراج ارواح فکر کرده اید ؟ آیا نهیب دادن واخراج کردن روحهای شریر را تا بحال شخصا تجربه کرده اید ؟ اگر جواب شما نه است بهتر است که این کا را در محیط خانوادگی و خدمتی خود حتما انجام دهید. چون در هر قسمتی از خانواده و خدمت ما که شریر آزادانه عمل کند ما دقیقا در همان قسمت به اسارت خواهیم رفت . من ایمان دارم که نهیب دادن وبیرون کردن روح شریر را صد درصد تجربه کرده اید و گرنه تا بحال چیزی از ایمانتان باقی نمیماند . از سالها قبل من به امید روزیکه مسئولین مذهبی دست به چنین کارهایی بزنند بودم زیرا که به شهادت تجربی تاریخ این نقطه اوج گیری کار ملکوت خداوند ما عیسی مسیح در کلیسای ایران است .

در خاتمه خواهشمندم چند لحظه به زمان اوج گیری هواپیما از باند پرواز بیندیشید . 
تا در ها باز است 
تا موتورها به حداکثر سرعت نرسیده باشند
تا سرنشینان و حتی مهمانداران در حرکت باشند
تا کمربند ها را نبسته باشید
تا در جایگاه خود بحا لت طبیعی قرار نگرفته باشید
تا صند لی خود را بحا لت قانونی اش برنگردانیده باشید
تا همه قسمتهای فنی هواپیما بازدید نشده باشد
تا باک هواپیما پر از سوخت نشده باشد 
تا باند پرواز از هر گونه سد و مانعی پاک سازی نشده باشد
ومهمتر از همه
تا مسئول پرواز از برج مراقبت و کنترل فرمان واجازه پرواز ندهد هواپیما اوج نمیگیرد


به امید روزیکه هر ایرانی فرصتی برای حداقل یکبار انجیل خواندن پیدا کند .
سربلند و امیدوار باشید
برادر تان در مسیح
کشیش جلیل سپهر

 • مطالعه 1163 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131