دعای با قوت

مزمور 108
ای خدا دل من مستحکم است .....
چقدر خوب است که دعاهای خودمان را با قوت شروع کنیم، این طور خدا هم انگار انگیزه قویتری برای انجام پیدا می کند. 


فرض کنید بچه شما همیشه با گریه و ضعف و اشک چیزی را از شما بخواهد، واقعا خسته کننده و کسالت آور است، ولی وقتی با صدای شیرین کودکانه به شما می گوید چقدر بیشتر راغب می شوید که خواسته او را برآورده سازید.
آیه 7 می گوید خدا در قدوسیت خود سخن گفته است پس وجد خواهم نمود.
وقتی این اطمینان در مورد آنچه از دهان خداوند صادر شده وجود داشته باشد پس قوت می گیریم و دل ما محکم ومستحکم می شود و با قوت دعا می کنیم.


پس در دعا به این کلام عیسی اعتماد داشته باشیم که تا کنون به نام من چیزی طلب نکرده اید، بطلبید تا بیابید و شادی شما کامل گردد، پس وقتی با این ایمان که خدا در قدوسیت خودش آنچه گفته انجام می ده و ما می توانیم به نام پسر یگانه خدا بخواهیم و به دست آوریم، چقدر خوب است که این را اعلام کنیم که خداوند و فرشتگان و همچنین شیطان بشنوه. 
اینجاست که قبل از دعا و درخواست خود می توانیم بگوییم: ای خدا دل من مستحکم است 
چرا؟ چون می دانم که وقتی تو قولی را می دهی عمل می کنی.

با هم به اشعیاء 54 :10 برویم:

هرآینه کوهها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید لیکن احسان من ازتوزایل نخواهد گردید وعهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که برتو رحمت می کند این را می گوید.
چقدراز شنیدن این وعده عالی قوت می گیریم! اینکه چقدر من و خواسته من و زندگی من برای پدر من مهم است، او تنها کسی است که هرگز قراردادهای خود را که با ما بسته فسخ نمی کند.
مثال - فرض کنید خانه ای را اجاره می کنید که خیلی مالک خوبی دارد و به شما می گوید تا هروقت دوست داشته باشید می توانید اینجا زندگی کنید و یک قرارداد با شما امضاء می کند ولی آیا واقعا تا چه وقت؟ یا می خواهد خانه را بکوبد و برج بسازد، اگر برج باشد احتمالا پسرش می خواهد ازدواج کند و باید تخلیه کنید، یا نهایتا بعد از دو سه سال دیگر از قیافه شما خوشش نمی آید، یا ....
اما وقتی خدا قراردادی را باما امضاء می کند تا ابد می توانیم روی آن حساب کنیم. 
آمین ؟


مگر اینکه ما نخواهیم در چارچوب عهد بمانیم، مگر اینکه ما نخواهیم روی قراردادمون بمونیم، مگر اینکه ما بخواهیم فسخ کنیم و باطل کنیم، عزیزان! خدا تو وسایلش وروی میز کارش مهر " باطل شد " نداره. او هم خودش ابدی یه هم کلامش هم عهدش امروز عیسی به ما می گوید: بطلبید تا به شما داده شود و این دل ما را تقویت می کند و می توانیم با اعتماد به این وعده و با تمرکز برروی خدا و وعده های خدا نه بر بزرگی کوهها، آنها را از جا بکنیم و به دریا بندازیم.
و در نهایت مثل داود که در آیه 13 می گوید ما هم بگوییم: چون دل من مستحکم است وبه تو تکیه داده ام در خدا با شجاعت کار خواهیم کرد و او دشمنان ما را پایمال خواهد نمود.
آمین ؟
امروزمی تونیم بگیم ای خدا دل من مستحکم است؟

 • مطالعه 2934 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « تلمود فیض من تورا کافی است »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131