داستان آشنایی من با عیسی مسیح
داستان آشنایی من با عیسی مسیح سالها بعلت بی عدالتی های رایج در جامعه بدنبال راه نجات خود و دیگر…
داستان زندگی پری
تصمیم گرفتم بخاطر داشتن زندگی بهتر و دادن امکانات بیشتر به بچه هایمان ایران را ترک کنیم ولی متأسفانه قاچاقچی…
داستان زندگی شادی
چند سال پیش من و همسرم به خاطر شرایط سنگین و نامساعد از کشور خارج شدیم. برای داشتن اقامت تصمیم…
داستان زندگی کشیش سیامک ناصر
اثرات شیارهای انگشت خداوند (عیسی مسیح) بر زندگی کشیش سیامک زمینه مذهبی من اسلام بود. هنگامی که هشت سال بیشتر…
داستان زندگی لیلا
در پشت نقاب حجاب هر كدام از ما خاطرات كوچك و بزرگی از زندگی خود داریم؛ ولی رویاهای اولیه دوران…
زندگی با سرطان
بیست وسه ساله بودم که متوجه شدم به سرطان سینه مبتلا هستم خوب بخاطر دارم روزی را که برای اولین…
صفحه5 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131