شناخت ملموس خدا
(رساله اول یوحنا 1: 1-4) ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری…
به جلجتا آمد
با صلیبی سخت بر دوش خارتاجی بر بام سر با پیکری از خون معطر پرشد از روح القدس
وصال آمد
نگار آمد صدای پای یار آمد
سفر به سال نو
بسیاری از ما علاقه فراوان به سفر داریم و می‌خواهیم به جاهای دیدنی و آثار باستانی برَویم. اگر به سرزمین…
کریسمس اشکها و لبخندها
گویند گنج در خرابه‌هاست ....خدایا چه گنجی بهتر از تو و چه جایی خرابه‌تر از دلم؟ زادروز عیسای مسیح یگانه…
کریسمس مبارک
عیسی مسیح خداوند از تخت خود در آسمان بر روی زمین آمد. در بیت لحم متولد شد، در مصر پنهانش…
آخـریـــن رقـص بــرگــها
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچ بیرحمی و ظلم و شقاوتی صورت نگرفتههیچ دعـایی هـم بی جواب نماندهوهیچ برنده و بازنده…
روحیه شکرگزاری
دنیای ما دنیای توقعات بیجا و غرغر و شکایت و عدم قناعت می باشد. یکی از اثرات گناه در انسان…
انتظار برای خدا
عجیب است که در عصری که سرعت حرف اول را می زند، کلام خدا از انتظار صحبت می کند. البته…
صفحه8 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131