(رساله اول یوحنا 1: 1-4) ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری…
با صلیبی سخت بر دوش خارتاجی بر بام سر با پیکری از خون معطر پرشد از روح القدس
نگار آمد صدای پای یار آمد
بسیاری از ما علاقه فراوان به سفر داریم و می‌خواهیم به جاهای دیدنی و آثار باستانی برَویم. اگر به سرزمین…
گویند گنج در خرابه‌هاست ....خدایا چه گنجی بهتر از تو و چه جایی خرابه‌تر از دلم؟ زادروز عیسای مسیح یگانه…
عیسی مسیح خداوند از تخت خود در آسمان بر روی زمین آمد. در بیت لحم متولد شد، در مصر پنهانش…
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچ بیرحمی و ظلم و شقاوتی صورت نگرفتههیچ دعـایی هـم بی جواب نماندهوهیچ برنده و بازنده…
دنیای ما دنیای توقعات بیجا و غرغر و شکایت و عدم قناعت می باشد. یکی از اثرات گناه در انسان…
عجیب است که در عصری که سرعت حرف اول را می زند، کلام خدا از انتظار صحبت می کند. البته…
صفحه8 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131