شوربختانه مشاهده می‌شود که برخی از دوستان تازه ایمان در شبکه‌های اجتماعی دارند در دام کسانی می‌افتند که با عینکی…
در طریق عشق بازی رسم تو رسم وفاست در میان این همه راه ، راه تو راه بقاست
ایمان منی عیسی انکار نخواهم کرد مصلوب نماییدم
در روز پنطیکاست رخدادی بسیار نغز به وقوع پیوست. وجود خالی شاگردان پُر از روح‌القدس شد (اعمال 2: 1- 4).…
با سلام و درود خدمت شما برادران و خواهران عزیزم در مسیح بعداز نوشتن مقاله تلمود به علت اینکه یک…
من آن شکسته کودک توام ای عیسی ستایشم مکن تویی دلیل بخششم
با سلام و احترام من امیر شفیعی از ایمانداران به مسیح خداوند و خادمین کلیسای خداوند میباشم. طی دروسی که…
به زمان اعتمادی نیست اگر خود را دگرگون کردی نوروز است رسید روز نو دوباره بر دیار رستم دلیر
یک جمله بسیار فریبنده و ریاکارانه و حسابشده ای که تقریبا به همه انسانها در هر مملکت و فرهنگی تلقین…
صفحه9 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131