در انديشه فردا مباشيد
پس در انديشه فردا مباشيد ، زيرا فردا انديشه خود را خواهد كرد.» متي 6: 34 مردی اسكاتلندی قصد داشت…
سرود پیروزی: مزمور 144 : 1
در کلام خدا داستان های شگفت انگیزی از نبردهای مردان خدا با شریران را می خوانیم که گاه به شکست…
محبت مجری کامل، شریعت!
مدیون احدی به چیزی مشوید، جزء محبت نمودن به یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را بجا…
سفر فرشتگان!
"برای آنترانیک و پلنگ های زخمی اش".................................. در کتاب سرگشتۀ راه حق که شرح حال "پدر فرانسیس" است، در یکی…
درسی از غازهای مهاجر
غازهای پرنده با پرواز گروهی حداقل 71 درصد، مسیر بیشتری را می پیمایند تا این که بخواهند به تنهایی پرواز…
جـشن نوروز سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد
نوروز جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشدنوروز جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تایید…
وضعیت قرمز!
ای حبیبان هر روح راقبول مکنید بلکه روح هارا بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذّبۀ…
زندگی بسان سلف سرویس
داستانی است درمورد اولين ديدار "امت فاكس"، نويسنده و فيلسوف معاصر، ‌از آمريكا، هنگامی كه برای نخستين بار به رستوران…
اعتلای روحانی، اطاعت محض
و او در ایام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها، نزد او که به رهانید نش از موت…
صفحه13 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131