رمزگشائی از، گرانترین هدیه ها!
و بلاجماع سّر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به…
ارادۀ انسان و ارادۀسبز!
انسان قهرمان پرست، آرمانگرا و عظمت طلب زاده می شود! سراسر تاریخ، پر از صفحات هراس آوری است که :…
نگاهی متفاوت به شرایطی نامطلوب در اولین کریسمس
بطور طبیعی یکی از مهمترین دقدقه های فکری زن و مردیکه در حال بدنیا آمدن فرزندشان هستند موضوع انتخاب اسم…
بزرگترین هدیۀ عالم
دیو گرووی روزی مهمان برنامۀ تلوزیونی Today از تلوزیون NBC بود. از او پرسیده شد که کریسمس را چگونه می…
نترسید! نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است.
" نترسید! هراسان نباشید." فرشته با چنین کلماتی با زکریا، مریم، یوسف و درنهایت با گروهی از شبانان در کنار…
تـاثـیر کـریـسمس در جــبهــه جـنگ جـهانــی اول
۲۴ سپتامبر ۱۹۱۴. ارتشهای آلمان بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم میجنگیدند. شب کریسمس…
عیسی کجا، آخور کجا !
آیا می‌توان انتظار داشت که عیسی مسیح، آن پیام‌آورِ عالی مقام و بلند مرتبه، در کمال تنگدستی و تهیدستی در…
همبستگی کریسمس
شیطان و کارکنان خط تولید او هرروزه میلیونها گناه را ابداع می نمایند. او همۀ آنها را جمع آوری کرده…
بازدید خدا از زمین
روزهای تولد مسیح خداوند را میتوان به بازدید خدا از زمین و انسانها تشبیه کرد. در قدیم رسم بود که…
صفحه14 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131