(دوم قرنتیان 12: 2-3 ؛ این رخداد را نمی توان با هیچیک از وقایع ثبت شده زندگی پولس تطبیق داد…
تا بحال به ارزشتان فکر کردید؟ آیا میدانید ارزش انسان را چگونه و چه کسی تعیین میکند؟آیا مقدار حساب بانکی…
کيست که از اشتباهات پنهاني خود آگاه باشد؟ خداوندا، گناهان پنهاني مرا بيامرز.همچنين مرا از گناهان عمدي بازدار. مگذار که…
اگر می گوئیم که "گناه" نداریم خود را گمراه می کنیم که راستی در ما نیست اگر به "گناهان" خود…
در انجیل لوقا 15 : 11-32 می خوانیم که پسری نیمی از دارائی پدرش را در دیاری دوردست به عیاشی…
در روز اول سال تحصيلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت‌هاى اوليه، مطابق…
آنچه در ماجرای شکست جُلیات کمتر به دیده می‌آید آن سنگ صاف و کوچکی است که بر پیشانی جُلیات برخورد…
من، به سوی کشتزارها می رفتم که او را ديدم. صليبش را بر دوش گرفته و انبوه مردمان در پی…
اينها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشيد. در دنيا برای شما زحمت خواهد بود؛ امّا دل…
صفحه12 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131