توکل به خدا در همه چیز
آیا اتفاق افتاده به چیزی یا کسی اعتماد کرده اید و بعد فهمیده اید که چه اشتباه بزرگی کرده اید؟…
دنیای ما بدون تولد مسیح چگونه می بود؟
اگر عیسی مسیح بدنیا نمی آمد، چه می شد؟آیا این سوال را از خود کرده اید؟ گروهی از تاریخ شناسان…
عیسی در چه روزی متولد شد؟
اکثر مردم دنیا تولد عیسی مسیح را در روز بیست و پنجم دسامبر جشن می‌گیرند. اما آیا عیسی در چنین…
راه بازگشت وجود دارد
در دوم تواریخ ایام 33: 1- 17 داستان زندگی منسی را می خوانیم و چقدر دردناک است که منسی سالها…
فجایع طبیعی و آمدن مسیح
چندی پیش شاهد زلزله ای بودیم که در شهر بم که در حدود 1000 کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع است…
تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید
وقتی می خواهید یك بیوه زن یا معتاد یا شخص طلاق گرفته یا یتیمی را تسلی دهید، چه پیغامی برای…
چهار چیز عجیب بر صلیب
اگر صلیب مسیح را از کتاب مقدس بردارید، کتاب مقدس بجز یک کتاب که حاوی داستانهای تاریخی و نصایح اخلاقی…
فروتنی به شباهت مسیح
گاهی اوقات حق با ما است اما كسی حاضر نیست بپذیرد. این زمانی است كه باید بگذاریم خدا از ما…
شفای درون
معلمی در کانون شادی از بچه ها پرسید:" چه باید بکنیم که گناهانمان بخشیده شود؟" یکی از بچه ها پاسخ…
صفحه33 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131