رابطه زنده با خدا
بلی آیه ای که در این پیغام در موردش می خواهم صحبت کنم. آیا خدا را می توان در دعا…
وقت را دریابید
وقت هدیه ای است که خدا به ما داده تا از آن برای جلال خدا استفاده کنیم و برای خود…
آمرزش زن بدکاره
آیا شما خود را پاک می انگارید یا گناهکار؟در انجیل لوقا 36:7- 50 دو شخص را می بینیم: زن زانیه…
بشارت چهار مبروص
این چهار مبروص برای یک شهر بشارت آوردند. در این بشارت چند خصوصیت این مبروصان را می بینیم که یک…
با چه نوع عینکی به مسائل نگاه می کنیم؟- بخش دوم
آیا بخاطر دارید که در مقاله قبلی دربارۀ چه موضوعی برای شما نوشته بودم؟ بله، دربارۀ دید ما از طریق…
پیروی راستی در محبت
عیسی مسیح نمونه کامل ما است. او با باجگیران غذا می خورد و با آنان دوستی می کرد ولی این…
آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید؟
دنیای ما دنیای شلوغی است و پر از مشغله. کار، خانواده، مسئولیتهای کلیسایی، دید و بازدید فامیلی، خرابی ماشین، خرید…
تربیت گوش در مردان وزنان دعا گو
در دعا گوش اولین عضو است وبعد زبان ، از این جهت گوش مهم است چون راه زبان را باز…
وارثان زمین
در پیدایش 28:1 می خوانیم که خدا به انسان گفت زمین را تسخیر نما. این دستور خداوند بود. و خدا…
صفحه34 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131