تنها گناه انسان
كلام خدا به وضوح می گوید كه انسان گناهكار است.پاسخ بسیاری از سؤالاتی كه روانشناسان و فلاسفه در پاسخ به…
حقایقی در مورد کتاب رمز داوینچی
خوانندۀ محترم، شاید نام دن براون و رمان تخیلی او بنام "رمز داوینچی " را شنیده ویا آنرا خوانده باشید…
آیا کسی را به اسم عجیب می شناسید؟
من در تمام عمرم کسی را ندیده ام که نام او « عجیب » باشد. هم چنین در تمام کتب…
طیف عملکرد زبان (از موت تا حیات)
خدا در بدن ما دهان را همچون دریچه ای یا ترمینالی قرار داده است که محل داد و ستد تمام…
تاثیر و قدرت قیام مسیح در زندگی روزمره
اگر مسیح برنخاست، باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما. کشیش آرامائیس در این مقاله لزوم ایمان به…
اهمیت بشارت دادن
می دانید روزانه چند نفر بدون نجات از این دنیا چشم می بندند؟ آیا می دانید که هنوز بیش از…
به رؤیای خود ایمان داشته باش
این نامه ای دوستانه از کشیش آرامائیس است که در آن از اهمیت و ضرورت داشتن دید و رؤیا در…
دلسوزی خدا
در این مقاله کشیش آرامائیس به توضیح دلایل فرستادن پسر یگانه خدا توسط او به جهان می پردازد.
آیا خدا شرّ(پلیدی) را آفریده است؟
یکی از سؤالاتی که در این دوران از تاریخ بشریت با آن بسیار سر و کار داریم این است که…
صفحه38 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131