11 سپتامبر و صلیب
در میان خرابه های برجهای تجارت جهانی کشف جالبی شد. و این یافته اشک به چشمها و ایمانرابه قلب آنهایی…
شماره تلفن های اورژانس
شماره تلفن های اورژانس (با کلیک کردن بر روی آیات مربوطه به آنها رجوع کنید) :
پرت کردن آجر
خدا به آرامی در ضمیر ما نجوا می کند و با قلبهای ما صحبت می کند. گاهی اوقات وقت نداریم…
با چه نوع عینکی به مسائل نگاه می کنیم؟
باور کردن، ایمان داشتن و یا بهتر است که بگوئیم یقین داشتن به کلام خدا مانند عینکی است که چشمهای…
چه کسی بزرگتر است؟
کی بزرگتر است متی 1:18 - 5 همچنین در مرقس 9: 33 ـ 37 و لوقا 9: 46 ـ 48
جوانان و مسائل روحانی
بررسی که از بین بیش از 100،000 دانشجو که پاییز سال گذشته وارد دانشگاه شده اند، نشان داده که از…
درس زندگی برگرفته از مطالب جالب
از فشار وحرارت سنگواره شیشه بدست میاید واز فشار و حرارت بیشتر کریستال واز فشار وحرارت بیشتر الماس میشود و…
محبت بدون شرط
تقریباً هر 40 ثانیه یک نفر در سنین 15 الی 44 سالگی دست به خودکشی می زند. آیا دلیلش را…
صفحه37 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131