بیت لحم، خانه نان
معنای اسم بیت لحم یعنی " خانه نان".از قدیم نان، مخصوصا" در مشرق زمین، احتیاج روزانه هر كس بوده است…
تعمید آب و اهمیت آن
در عهد جدید دو مراسم وجود دارد: یکی تعمید آب و دومی شام خداوند. بسیاری می پرسند تعمید آب چیست؟…
برناباها و تیموتاؤس های شما چه کسانی هستند؟
از زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم تا زمانی که به او در آسمان می پیوندیم، ما یک…
جایگاه زنان در کتاب مقدس
این مقاله به ذکر نقش زنان از نظر کتاب مقدس می پردازد.
آیا خدا نمیتواند از من استفاده کند؟!
دفعه بعد که شما احساس کردید که خدا نمی تواند از شما استفاده کند، فقط بخاطر بیاورید که:
تنهایی و افسردگی
در تجربه زندگی انسانی ما افسردگی و تنهایی جزئی از آن را تشکیل می دهد.انسان با تنهایی و افسردگی آشنایی…
چرا یحیی شک کرد آیا او مرد خدا نبود؟
وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید:…
هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس و راه حل آنها
برای من خیلی اتفاق افتاده که هر وقت خواسته ام کتاب مقدس را بخوانم مشکلی پیش آمده، یا کسی تلفن…
خون هابیل و خون مسیح
خون در کتاب مقدس دارای ارزش خاصی است. کلام خدا می فرماید جان بدن در خون است و باز می…
صفحه36 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131