آیا خدا برای ایرانیان نقشه خاصی دارد؟
چندی پیش نشریه ای بدستمان رسید که از جهات بسیاری باعث تأثر و تأسف بسیاری از ایرانیان مسیحی و خادمین…
پیغام کریسمس
سلامهای گرم مرا در نام خداوند عیسآی مسیح بپذیرید.قبل از هرچیز، تولد خداوندمان عیسآی مسیح را به همه شما عزیزان…
مدارک و شواهد عینی اثبات مرگ و قیام عیسی مسیح
چه کسانی شاهدان عینی واقعه هستند و چه اسناد و مدارکی ایمان مسیحیان مبنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح…
بررسی رساله یعقوب1
موضوع کتاب یعقوب "ایمان" است. ولی نه ایمان نجات‌بخش یا عادل‌کننده، بلکه او به روش زندگی‌ای نظر داشت که در…
شرحی بر اعتقاد نامه مسیحی
اصول ایمان مسیحی مجموعه‌ای از باورهای پویا مبتنی بر حقایق کتابمقدسی است که در طی قرون به قدرت و تنویر…
بهای شاگردی عیسی مسیح
زندگی شاگردان عیسی مسیح و نتایج آن برای ما بسیار خوشایند است، اما لازم است،به خاطر داشته باشیم، که شاگردی…
انجیل برنابا - واقعیت یا تحریف
بعضی از مسلمانان در تلاش برای بی‌اعتبار ساختن کتب مقدسه مسیحیان، به‌دنبال مدارکی می‌گردند که با این عقاید سازگار باشد،…
نامه محبت آمیز پدر
نامه محبت آمیز پدر در واقع منتخبی از آیات کلام خدا نسیت به تو برادر و خواهر عزیز است, شما…
سه پیغام قیام مسیح
داستانی از دیوژن گفته شده که روزی او بر یک مجموعه استخوانهای مرده نگاه می‌کرد و اسکندر کبیر از او…
صفحه39 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131