شنیدن صدای خدا
لیستی که در زیر مشاهده می کنید هر کدام به تنهایی کافی نیست که ثابت یا رد کند که صدای…
زندگی ما به دعا بستگی دارد
عیسی خداوند، تو را خیلی دوست دارم. تو مرکز زندگی من هستی و بدون تو نمی توانم زندگی کنم. محبت…
خدا را کجا می توان یافت؟
شخصی بود که عاشق الویس پریسلی بود و آرزو داشت او را ببیند و تمام توجهش به او بود ولی…
آن مرد کجاست؟
انسانها در هر برهه از زمان به دنبال کاملیت بوده اند، چون همیشه از ضعف و کوتاهیهای خود رنج برده…
دعا به اندازه داروهای مسکن موثر است
آمریکائی ها، مسکن رایگانی یافته اند که می گویند به اندازه داروهای تجویز شده از سوی پزشکان موثر است.
پرستش قلب زندگی ما است
در قلب هر انسانی نیاز و احساس و شور پرستش وجود دارد و هر انسانی آن را بنوعی به اجراء…
نیاز حقیقی شما چیست؟
انسانها نیازهای مختلفی دارند. بعضی به پول احتیاج دارند، بعضی به سلامتی، بعضی به آرامش، بعضی به استراحت و ...راستی…
به زندگی با چه دیدی نگاه می کنید؟
در دنیای اطراف ما، دیدهای مختلف در مورد زندگی وجود دارد. بعضی به زندگی به عنوان یک لعنت و نفرین…
قدرت و پیروزی از آن خدای ما است
دنیای اطراف ما پر از سر و صداها و ادعاهای زیادی است و بعضی از مسیحیان با قرار گرفتن در…
صفحه32 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131